Pamatmērķi

Izglītības iestādes misija

Daugavpils 3. vidusskola – sabiedrībā atpazīstama, mūsdienīga vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei multikulturālā vidē.

 

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo

Iesaistīt mācībās, kas dod iespējas iedziļināties un uzlabot sniegumu katram skolēnam.

 

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā

Centība (tas paredz, ka katrs skolas kolektīva loceklis jebkuru darbu veic pēc iespējas kvalitatīvāk, mērķtiecīgāk un produktīvāk, tādējādi sekmējot individuālo un iestādes izaugsmi).

 
Daugavpils 3. vidusskola