MĀCĪBU PROCESA KVALITĀTES UZLABOŠANA SKOLĀ: KOMPETENTS SKOLOTĀJS - KONKURENTSPĒJĪGS SKOLĒNS
Lidzfinanse

Daugavpils 3. vidusskolai ir liela pieredze starptautisko projektu realizēšanā. 

Pagājušajā mācību gadā ar skolas administrācijas atbalstu bija izstrādāts jauns projekts  "Mācību procesa kvalitātes uzlabošana skolā: kompetents skolotājs - konkurentspējīgs skolēns".

Pēc projekta apstiprināšanas vācu valodas skolotāja Jeļena Sardiko jūlijā apmeklēja Vāciju un Austriju. Oktobrī angļu valodas  skolotājas Irena Rožko un Jeļena Smuļko, kā arī CLIL skolotāja Olga Vasiļjeva devās uz Lielbritāniju, bet ģeogrāfijas skolotāja Ināra Jasvina  uz Maltu.

Projekta ietvaros skolotāji paaugstināja profesionālās kompetences, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu mācību procesu un sagatavotu konkurentspējīgus skolēnus mūsdienīgā Eiropas vidē, motivēt skolēnus tālākās kvalitatīvas izglītības iegūšanai, realizēt skolas mācību programmas svešvalodu un CLILa nodarbībās, kā arī izstrādāt jaunas pēctecīgas mācību programmas šajā jomā, uzlabot vai pilnveidot savas valodu prasmes, iepazīties ar vācu un angļvalodīgo valstu kultūru un novitātēm vācu un angļu valodā, attīstīt Eiropas dimensiju, internacionalizēt skolu, iesaistot skolēnus un skolotājus starptautisko projektu darbībā.

Kursos pavadītais laiks, atstāja katra projekta dalībnieka atmiņā jaunas tikšanās ar pasniedzējiem, jaunas kultūras un tradīciju iepazīšanu, kā arī viesmīlīgu uzņemšanu.

Jaunu iespaidu un pieredzes pilnie projekta dalībnieki gatavi realizēt jauniegūtās zināšanas praktiskajā darbībā ar skolēniem un dalīties pieredzē ar kolēģiem gan iespaidos, gan ar jaunapgūtajām metodēm.

Daugavpils 3. vidusskolas Erasmus+ programmas projektu „ Mācību procesa kvalitātes uzlabošana skolā: kompetents skolotājs - konkurentspējīgs skolēns” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

FOTO

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas skolotājas

Jeļena Smuļko

Irena Rožko

Olga Vasiljeva

Ināra Jasvina

Santa Maskaļova

 

 


 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola