Learning BEAUTY

  LogoErasmusnew

Erasmus+ KA2 stratēģiskais skolu sadarbības partnerību projekts Learning BEAUTY (Apgūstot skaisto)

līguma Nr.2016-1-PL01-KA219-026661_4Maksimālais piešķirtais Projekta finansējums ir 23 380.00 EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Koordinators - Zespol Szkol Zawodowych w Wodzislawiu Slaskim, adrese Galczynskiego 1, Wodzislaw Slaski, Polija (www.zsz.wodzislaw.pl)

Partneri -

- Daugavpils 3.vidusskola, adrese Raiņa 30, Daugavpils, Latvija

- Zespol Szkol nr3, adrese: Mieszka 10, Wodzislaw Slaski, Polija (www.zs3wodzislaw.com.pl)

- Třední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, adrese: Žižkova 1818, Karviná, Czech Republic (www.sps-karvina.cz)

- Základní škola Borovského, adrese: Ve svahu 775, Karviná, Czech Republic (www.borovskeho.cz)

- Profesionalas izglitibas kompetences centrs "Daugavpils tehnikums", adrese: Strādnieku iela 16, Daugavpils, Latvija (www.daugvt.lv)Projekta mērķi:

- tehniskās izglītības popularizācija, izmantojot ciešāku sadarbību starp vispārizglītojošo vidusskolu un tehnisko vidusskolu;

- pilnveidot pedagogu IKT prasmes;

- paplašināt pedagogu izpratni par citu skolu izglītības sistēmām;

-pārņemt ārvalstu pedagogu labās prakses piemērus.

Projekta apraksts:

Skolēniem tiks parādītas tehniskās izglītības priekšrocības, veicināt viņu interesi par to. Tiks izstrādatas lietas ar jaunajām tehnoloģijām (CAD, 3D printeri, 3D skeneris, programmēšanas rīki u.c.). Projekta laikā tiks izmantotas tiešsaistes IKT avoti, materiāli, tie tiks aprobēti reālajā mācību procesā un integrēti mācību programmā.

Skolotāji piedalīsies atklātajos tiešsaistes kursos, piemēram, European Schoolnet akadēmijā, lai uzzinātu par inovācijām klasē (www.europeanschoolnetacademy.eu).

Skolotāji sagatavos vietējos pasākumus (semināri, konkursi un ilgtermiņa kursi) vidusskolēniem. Partneri dalīsies ar idejām un labo praksi, izvērtēs to un mēģinās izmantot savās skolās.

Skolās tiks izmantota ISVA(CLIL) -izglītības satura valodu apguves metode, lai mācītu tehniskos priekšmetu vidusskolā, un, vienlaicīgi, uzlabotu valodas prasmes un motivētu skolēnus runāt projekta saziņas valodā (angļu valodā).


Projekta aktivitātes:

Projektam ir vairāki posmi: sagatavošanās, īstenošana, rezultātu pielietošana un publicitāte. Projekta pētnieciskās darbības, skolotāju un skolēnu grupu 5 vizītes uz Poliju un Čehiju. Labās prakses pārņemšana un izplatīšana savā skolā un pašvaldībā. Jauno mācību digitālo materiālu aprobācija.

Uzstāšanās pieredzes apmaiņas semināros un konferencēs, atklātās stundas un informēšana par projekta gaitu masu informācijas līdzekļos.


 

Pirmā koordināto tikšanās Polijā

Raksts šeit>>                     Foto šeit>>


 

Pirmā tikšanās Polijā

 

Raksts šeit>>

                  

Otrā tikšanās Čehijā

 

 

Raksts šeit>>                     Foto šeit>>

 

 

Piedalīšanos Preiļu robotikas čempionātā 2017 (28.01.2017.) 


 

Koordinatoru no Polijas, Čehijas un Latvijas tikšanas Daugavpilī


Trešas tikšanas Daugavpils tehnikumā

   Daugavpils 3. vidusskolas raksts šeit>>

   Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapa) šeit>>

   Par mums raksta (Daugavpils pilsētas domes mājas lapa) šeit>>


Ceturtas tikšanas Vodzislava Slonski 28. pamatskolā

   Daugavpils 3. vidusskolas raksts šeit>>

 

Skolotāju kursi ERASMUS+ projekta "Learning BEAUTY" ietvaros  šeit>>

 

Pirmās robotikas sacensības Daugavpilī  šeit>>
Preiļu robotikas čempionāts 2018 šeit>>

 

 

Daugavpils 3. vidusskolas skolēni apgūst programmēšanas pamatus Čehijā  šeit>>

Par mums raksta šeit>>

 

Piektas tikšanas Borovského pamatskolā šeit>>

 


Sestas tikšanas Daugavpils 3. vidusskolā šeit>>

 
Daugavpils 3. vidusskola