Erasmus+ "Flip&Movie"
ErasmusPlusO
Logo_new-254x300

FLIP & MOVIE (“Lai top stāsts”)

Nr. 2015-1-IT02-KA219-015285_3

Galvenie mērķi ir:

- pilnveidot pedagogu IKT prasmes;

-apvienot modernās tehnoloģijas un grāmatu lasīšanu un ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību motivēt skolēnus lasīt mācību stundās un ārpus tās;

-pārņemt ārvalstu pedagogu labās prakses piemērus.

Maksimālais piešķirtais Projekta finansējums ir 33 259.00 EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Koordinators IC PESCARA OTTO, Pescara, Itālija

Partneri – Daugavpils 3.vidusskola, Daugavpils, Latvija

O.S.Bartula Katica Skukan – Zadara, Horvātija zeliarska 4, Kosice

Instituto de Education Secundaria Palomares, Palomares del Rio, Spānija


 Projekta partneri

 

Projekta apraksts

Projekts „Lai top stāsts” tika izveidots  atbilstoši 2014.-2017.g.  skolas attīstības plānam. Kopā ir plānots realizēt 6 braucienus uz partnervalstīm. Tā kā galvenais iemesls skolēnu nepatikai pret grāmatu lasīšanu tiek minēts straujais moderno tehnoloģiju attīstības bums, tad nolēmām apvienot šīs divas lietas – modernās tehnoloģijas un grāmatu lasīšanu. Ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību motivēsim skolēnus lasīt ārpus mācību stundām, attīstīsim skolēnos patstāvīgas izzināšanas prasmes, efektivizēsim skolēnu lasītprasmi. Pilnveidosim mācību saturā noteiktos mācīšanās rezultātus (piemēram, teksta izpratni, analīzi, informācijas apstrādi u.c.), kā arī uzlabosim skolēna vispārējās mācīšanās spējas, paplašioāt redzesloku. Piedāvāsim skolēniem iespēju pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes latviešu un cittautu literatūrā, kā arī moderno tehnoloģiju lietotprasmē. Šī projekta ietvaros tiks pilnveidotas pedagogu IKT prasmes. Projekta dalībnieki pēc mobilitāšu īstenošanas dalīsies pieredzē ar citiem mūsu skolas un Latgales skolotājiem semināros vai atklātajās stundās. Mūsu projektā iegūtās prasmes un iemaņas veicinās skolas ilgtspējīgu attīstību.

Projekta aktivitātes

Projektam ir 3 posmi: sagatavošanās, īstenošana, rezultātu pielietošana un publicitāte.

1. Projekta pētnieciskās darbības, skolotāju un skolēnu grupu 6 vizītes uz Itāliju, Spāniju, Horvātiju, Slovākiju.

2. Labās prakses pārņemšana un izplatīšana savā skolā un pašvaldībā.

3. Jauno mācību digitalo materiālu aprobācija. 

4. Uzstāšanās pieredzes apmaiņas semināros un konferencēs, atklātas stundas un informēšana par projekta gaitu masu informācijas līdzekļos.Logo konkurss


Mājās darbs


 

Esam priecīgi un gandarīti, ka tieši mūsu skolēna Maksima Dembovska (12.a) logo kļūst par šī lielā projekta vizītkarti.

 

 

 

Pirma tikšanas Horvātijā, Zadaras pilsētā

 

 

 

 

Apmācība skolotājiem Horvātijā

 

 

 

Apmācība skolēniem un skolotājiem Spānijā

 

 
Prezentācija par bērnu tiesībām Latvijā

 

 

Mūsu skolēnu pasakas

https://drive.google.com/drive/folders/0B7a-RH9NExCZek1IV2U4ZTZIVlU?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/0B63vowr7JvhhYXQwQ2gxMDdpM28?usp=sharing

 

Projekta darbs ar pasākām

https://drive.google.com/file/d/0BwURUqeaUoP9dTkxUDdLX2FxMmc/view

 

Metodiskais materiāls "Be Ready to Read & Write" (video)

https://drive.google.com/drive/folders/0B7a-RH9NExCZNFBWSUowTFFhcXM?usp=sharing

 

 

Daugavpils 3.vidusskolas darba izvērtēšana Erasmus+ projekta FLIP & MOVIE ietvaros. šeit>>>

 

IELŪGUMS

 

Būsim priecīgi par Jūsu klātbūtni ERASMUS+ KA2 projekta "Flip & Movie" (Nr. 2015-1-IT02-KA219-015285_3) izplatīšanas seminārā "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana angļu valodas stundās" š.g. 7.jūnijā plkst. 10:00 Daugavpils 3.vidusskolā, Raiņa ielā 30.

 

Ar cieņu,

projekta darba grupa


Daugavpils 3.vidusskolas darba izvērtēšana Erasmus+ projekta FLIP & MOVIE ietvaros

 

Digitāla spēle Storyinventor (interaktīvā spēle ar latviešu,itāļu,slovāku,horvātu un spāņu tautas pasaku motīviem)

 
Daugavpils 3. vidusskola