KA2 Think.

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo_1

S Erasmus+ programmas starpskolu stratēģisko partnerību (KA219) projekts

“Think.” (“Doma”)

  Nr. 2019-1-SK01-KA229-060786_3

 

 

Maksimālais piešķirtais Projekta finansējums ir 33 695,00 EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Koordinators:

  1. 1.Gymnazium Petra Pazmana s vjm-Pazmany Peter Gimnazium -

Letomostie 3, Nove Zamky, 94061, Slovakija

www.pazmangymnz.edupage.sk


Partneri:

  1. 2.Colegio Santo Tomás de Vilanueva, Calle Santo Tomás de Villanueva 17, Granada, 18004, Spānija

www.agustinosgranada.club

  1. 3.Istituto d'Istruzione Superiore 'Margherita Hack', Largo Giovanni Paolo II n. 1, Morlupo, 00067, Itālija

www.iismargheritahack.gov.it

  1. 4.AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO DE GOES - ALENQUER, Av. Teófilo Carvalho dos Santos - Paredes, ALENQUER, 2580-564, Portugāle

www.damiaodegoes.pt

  1. 5.Daugavpils 3.vidusskola (www.daug3vsk.lv ), Daugavpils, Latvija

 

 

Galvenie mērķi ir:

- pilnveidot kritiskās domāšanas, debatēšanas, sadarbības un citas prasmes, kā arī medijpratības līmeni, kas kopumā sekmēs apzinātas piederības sajūtas veidošanos un vēlmi iesaistīties un ietekmēt notiekošo savā skolā, kopienā un valstī;

- iemācīties formulēt un attīstīt savu radošo un inovatīvo ideju;

- labās prakses pārņemšana un integrācija savā skolā;

 

Projekta ilgums: 01.09.2019.  –   31.08.2021. (24 mēneši)

 

Projekta apraksts:

Lai sasniegtu projekta mērķus tika ieplānotas šādas aktivitātes:

1. Sevis izzināšana: tajā iekļausim apmācības, prezentācijas, esejas, testus un seminārus sevis izzināšanai;

2. Garīgās problēmas: mēs pētīsim dažādas diagnozes un to, kā rīkoties (piemēram, izdegšana, stress, depresija, zems pašnovērtējums);

3. Mācību metodes: mēs apskatīsim domu kartes, kā rīkoties ar tekstiem, kā sagatavoties kontroldarbiem;

4. Kritiskā domāšana: kā atpazīt mānīšanu un faktus; kā darbojas nopietni mediji; vai mēs varam uzticēties medijiem; kā internets ir mainījis multividi;

5. Pilsonība: kā viss funkcionē, sākot ar ģimeni, beidzot ar skolas dzīvi, pilsētas domi, apgabalu, valsti un visbeidzot - ES, cik svarīgi ir piedalīties vēlēšanās, būt aktīvam sabiedrības loceklim

6. Projekta izstrāde: vajadzību analīze, projekta sagatavošana, uzdevumu vadība, novērtēšana, projekta finansēšanas iespējas utt. - skolēniem uzdevums būs projekta sastādīšana;

7. Prezentācijas prasmes: veiksmīgu prezentāciju paņēmieni, komunikācijas padomi;

Lai akcentētu kapacitātes celšanas pieeju un sekmētu projekta rezultātu ilgtspēju, tā norisē nozīmīga vieta ir skolu pedagogiem, kuri no vienas puses radīs apstākļus skolēnu līdzdalībai projektā un tā uzdevumu veikšanai, no otras – iestrādās iegūto pieredzi sistēmiskā skolas tālākajā darbībā, aptverot arī citas klašu grupas un skolotājus.


projekta_konkurss_advert


thumbnail_IMG_20191031_095441_1


2019. gada oktobrī Slovākijā notika pirmā tikšanās ES Erasmus+ programmas starpskolu stratēģisko partnerību (KA219) projektā “Think.”

lasīt šeit –>> 


 

Mācāmies domāt kritiski lasīt šeit >>


 

3. vidusskolas Erasmus+ projekta dalībnieku iespaidi Itālijā. Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapa) 

lasīt šeit >>


 

Dalāmies pieredzē reģionālā seminārā par mūsu Erasmus+ projektiem

lasīt šeit >>


 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola