КА2 Play the Entrepreneurial Game!
logo


ES Erasmus+ programmas starpskolu stratēģisko partnerību (KA219) projekts

"PlayEG!” (Play the Entrepreneurial Game!)

 (Spēlējiet uzņēmējdarbības spēli)  

  Nr. 2019-1-PL01-KA229-064909_5

 

 

Maksimālais piešķirtais Projekta finansējums ir 23 035,00 EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Koordinators:

  1. 1.I Spoleczne Liceum Ogolnoksztalcace im Unii Europejskiej w Zamosciu - Koszary 14, Zamosc, 22-400, Polija

             www.unia.zam.pl

 

Partneri:

  1. 2.1st EPA.L ORESTIADAS, IPPOKRATOUS 90, Orestiada, 68200, Grieķija

www.1epal-orest.evr.sch.gr

  1. 3.Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Schwäbisch Hall, Komberger Weg 53, Schwäbisch Hall , 74523, Vācija

www.fachschule-hall.de

  1. 4.Agrupamento de Escolas de Mangualde, Rua Aristides Sousa Mendes, Mangualde, 3530-159, Portugāle

www.escolasdemangualde.pt

  1. 5.Daugavpils 3.vidusskola (www.daug3vsk.lv ), Daugavpils, Latvija

 

 

Galvenie mērķi ir:

- radīt skolēniem saskanīgu vidi, kas veidos pamatprasmes: saziņa dzimtajā valodā; saziņa svešvalodās; matemātiskā kompetence un pamata tehniskās un zinātniskās kompetences;

- uzlabot uzņēmējdarbības prasmes;

- stiprināt projekta dalībnieku kultūras izpratni un izteiksmīgumu profesionālās situācijās;

- mācot dažādus mācību  priekšmetus skolā. iepazīstināt skolotājus ar inovatīvām mācīšanas metodēm, kas nodrošinās skolēniem pamatprasmju apgūšanu;

- labās prakses pārņemšana un integrācija savā skolā;

Projekta ilgums: 01.09.2019.  –   31.08.2021. (24 mēneši)

 

Projekta apraksts:

Projekta partneri izveidos digitālu izglītības platformu ar gataviem materiāliem un mācību līdzekļiem, ar kuriem varētu dalīties, un studenti iegūs zināšanas par sociālo ekonomiku un uzņēmējdarbību, kas savukārt mazinās viņu bailes no uzņēmējdarbības uzsākšanas un vadīšanas. Projektam būs 6 mobilitātes (4 no tām ir skolēnu grupu īslaicīga apmaiņa, 2 ir personāla apmācības pasākumi) un 38 vietējas un virtuālas aktivitātes, tai skaitā izplatīšanas pasākumi. Iepriekš minētie pasākumi ietver mākslas, filmu un zināšanu konkursus, studentu un skolotāju prezentācijas un publikācijas, tiešsaistes konkursus (ieskaitot “Doing Business”), tikšanās ar uzņēmējiem, profesionālos portfeļus, skolas karjeras telpas izveidi un “Entrepreneurial Mindset”vārdnīcas izveidi. Tas radīs mācību un izglītības situācijas, kas radīs labvēlīgus apstākļus radošumam, izgudrojumiem un uzņēmējdarbībai. Šīs mobilitātes veicinās radošu pieeju problēmu risināšanā un sniegs skolām zināšanas un rīkus, kas tām ļaus pielāgot mācību metodes apkārtējās vides izmaiņām. Tās pielāgos arī partneru skolās un valstīs izstrādātos risinājumus izglītības praksei savā iestādē.

 

Projektam būs 6 mobilitātes (4 no tām ir skolēnu grupu īslaicīga apmaiņa, 2 ir personāla apmācības pasākumi) un 38 vietējas un virtuālas aktivitātes, ieskaitot izplatīšanas pasākumus. Iepriekš minētie pasākumi  ietver mākslas, filmu un zināšanu konkursus, studentu un skolotāju prezentācijas un publikācijas, tiešsaistes konkursus (ieskaitot “Doing Business”), tikšanās ar uzņēmējiem, profesionālos portfeļus, skolas karjeras telpas izveidi un “Entrepreneurial Mindset”vārdnīcas izveidi.

Jaunieši apgūst uzņēmējdarbību starptautiskajā projektā

lasīt šeit>>


 Good Practices in Teaching Key Competences


 

Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapa)

lasīt šeit>>


 

Dalāmies pieredzē reģionālā seminārā par mūsu Erasmus+ projektiem

lasīt šeit >>


 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola