KA1 Kompetences: no teorijas līdz praksei

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) mācību mobilitāte skolu sektorā projekts Nr. 2019-1-LV01-KA101-060192

“Kompetences: no teorijas līdz praksei”

 

Projekta mērķis

-skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana;

- kompetenču pieejas ieviešanas turpināšana mācību saturā;

- inovatīvas metodikas apgūšana veiksmīgai pāriešanai no teorētisko uz praktisko stundas mācību;

saturu valodas, tehnoloģiju un sociālajās integrācijas jomās;

- svešvalodas kompetenču paaugstināšana integrētu stundu veidošanai;

- integrētu stundu izstrādāšana un aprobēšana;

- jauna, integrēta skolotāju sadarbības modeļa pilnveidošana;

- starppriekšmetu saiknes veidošana mācību procesā sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā;

- interkulturālās kompetences attīstīšana;

 

Projekta apraksts

Balstoties uz skolas attīstības plānu tika izstrādāts projekts "Kompetences: no teorijas līdz praksei", kurā ir iekļauti visi mērķi, kas nodrošinās kompetenču pieeju mācību saturā. Skolotāji un skolas administrācija paaugstinās profesionālo kompetenci, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu mācību procesu un veiksmīgu kompetenču pieejas ieviešanu mācību procesā, lai attīstītu savas sociālās, sadarbības, organizatoriskās, tehniskās prasmes, kā arī sagatavotu konkurētspējīgus skolēnus mūsdienīgā Eiropas vidē, pilnveidos savas valodu prasmes, iepazīsies ar vācu un angļu valodā runājošo valstu kultūru un novitātēm vācu un angļu valodā, attīstīs Eiropas dimensiju, internacionalizēs skolu, iesaistot skolēnus un skolotājus starptautisko projektu darbībā.

 

Projekta izmaksas

100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts, kopējais finansējums

24 205,00 EUR;

 

Projekta aktivitātes

- Iegūto kompetenču un pieredzes pielāgošana skolas vajadzībām un izstrādāto mācību materiālu praktiska izmantošana ikdienas darbā

- Darbnīca ar savstarpēju stundu vērošanu un analīzi savas skolas pedagogiem

- Seminārs-prakse Daugavpils pilsētas un novada skolotājiem " Kompetences: no teorijas līdz praksei " (2020.gada aprīlis). Mērķa grupa – pilsētas, novada un valsts skolotāji, izglītības iestāžu darbinieki, metodiķi;

-Treninga, simulāciju spēļu vadīšana (2020.gada maijs) Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem.

 

Projekta ilgums

01.07.2019 –  31.08.2020 (14 mēneši) 

Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapa)


 - pieredzes stāsts par  ERASMUS+ kursiem “Itālijas kultūras mantojums un prezentācijas metodes” šeit>>

 

 

 

 - pieredzes stāsts par  ERASMUS+ kursiem "Publiskās runas, komunikācijas un prezentācijas prasmes profesionāļiem” Maltā šeit>>

 

 

 

 - pieredzes stāsts par  ERASMUS+ kursiem "English Language Development" šeit>>


 

Kompetenču pieeja valodu apguvē Daugavpils 3.vidusskolā

lasīt šeit>> 

 

Pieredzes apmaiņas seminārs projekta ietvaros

Programma


Sociālo pedagogu apmācības Itālijā no 03.11.2019. līdz 10.11.2019. 

lasīt šeit>> 


 Mūsu raksts publicēts Eiropas Pieaugušo izglītības e-platformā EPALE

lasīt šeit>>

 

Dalāmies pieredzē reģionālā seminārā par mūsu Erasmus+ projektiem

lasīt šeit>>


 

Seminārs "Konflikts kā svarīga saskarsmes vienība" starptautiska projekta ietvaros

lasīt šeit>>


 

Mūsu metodiskā bāze

šeit >>


 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola