Erasmus + programma ” Eiropas kultūrmozaikas mantojums”

Logo_Mozaic_small Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo

2019. gadā, laika periodā no 4.- 11. maijam Daugavpils 3.vidusskolas 10.-11.kl. skolniecēm - Jeļenai Skrobovai, Evelinai Maiboginai, Jeļizavetai Zeļenkovai un diviem skolotājiem Jeļenai Smuļko un Naurim Kupcovam bija iespēja doties mācību ekskursijā uz Grieķiju, lai apgūtu jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī paplašinātu redzesloku.

 

Tādu iespēju skolēniem deva jau otro gadu Daugavpils 3.vidusskolā īstenotais Erasmus+ projekts “Eiropas kultūrmozaīkas mantojums”. Projektā piedalās 5 valstis – Latvija, Polija, Spānija, Itālija un Grieķija. Projekta mērķis ir attīstīt studentu analītiskās un kritiskās domāšanas prasmes, veicināt jauniešu zināšanas vēstures un kultūras jomā, uzlabot izpratni par Eiropas pilsonību, uzlabot valodu un kultūru apgūšanas metodes un pārņemt ārvalstu pedagogu prakses piemērus, kurus varēs izmantot praksē jau Daugavpils 3.vidusskolā.

Skolēni un skolotāji Grieķijā pavadīja gandrīz 8 dienas, kuru laikā mācību nolūkā skolēni izzināja dažādu kultūru mākslu, valodas, svētkus un tradīcijas un ieguva dziļāku, daudzpusīgāku izpratni par Eiropā dzīvojošām tautām. Skolēni padziļināja un papildināja zināšanas angļu valodā un ne tikai, jo saziņa un uzstāšanās notika tikai angļu valodā, bet skolēniem arī bija iespēja apgūt arī vārdus un frāzes grieķu valodā. Skolēniem attīstīja sadarbības prasmes starp dažādu valstu skolēniem, darbojoties dažādās meistarklasēs: plakātu veidošanā par valsts svētkiem un tradīcijām un tādējādi arī attīstot prasmi uzstāties citu cilvēku priekšā; grieķu tradicionālās dziesmas un dejas, kas ļāva arī veicināt saliedētību starp dažādu valstu skolēniem, paplašināt redzes loku par citām tautām un redzēt līdzīgo un atšķirīgo. Darbs grupās kopā ar skolēniem no citām valstīm palīdzēja izprast mentalitātes īpatnības un atšķirības, iepazīties ar tām tuvāk. Skolēni piedalījās arī radošajās darbnīcās, piemēram, seno masku vēsture, un pēc tam katram bija iespēja izveidot savu individuālo maskas dizainu. 8 dienu laikā skolēniem bija iespēja iepazīties arī ar Grieķijas salas – Korfu un Grieķijas galvaspilsētas vēsturi un mākslu, izzinot dažādus mākslas un arheoloģiskos muzejus, aplūkojot vēsturiskās ēkas un pētot to vēsturi. Bez tam skolēni arī iepazinās arī ar grieķu virtuvi, paražām un viesmīlību, jo 6 dienas projekta laikā skolēni dzīvoja viesģimenēs.

Erasmus+ projekts “Eiropas kultūrmozaīkas mantojums” deva bezgala lielu pieredzi, jo šī mācību ekskursija attīstīja dažādas skolēnu prasmes no sadarbības veicināšanas līdz praktiskās angļu valodai lietošanas nezināmā vidē. Nepārprotami, ka šis brauciens paliks atmiņā vēl ilgi Daugavpils 3.vidusskolas skolēniem un skolotājiem.

Daugavpils 3. vidusskolas Erasmus+ programmas projektu The cultural mosaic of Europe-Influences and cross-influences in European civilization(“Eiropas kultūrmozaīkas mantojums”) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.


FOTO

 

Informāciju sagatavoja:

10.-11.kl. klases skolnieces Jeļena Skrobova,

Evelina Maibogina un

Jeļizaveta Zeļenkova un

skolotājs Nauris Kupcovs
 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola