“Domāšanas un radošuma attīstība labvēlīgā skolas vidē” (Development of Thinking and Creativity in the Favourable School Environment)

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo_1

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) Mācību mobilitāte skolu sektorā projektā Nr. 2018-1-LV01-KA101-046824

Projekta mērķis

- skolēnu kritiskās domāšanas attīstīšana;

- radoša mācību procesa organizēšana, lai veicinātu skolēnu interesi par mācīšanos;

- jauna, integrēta skolotāju sadarbības modeļa veidošana;

- labās prakses pārņemšana un integrācija savā skolā;

- skolas administrēšanas stratēģijas pilnveidošana kompetenču pieejas kontekstā;

- kompetenču pieejas ieviešana mācību saturā un inovatīvas metodikas apgūšanā;

Projekta apraksts

Balstoties uz skolas attīstības plānu tika izstrādāts projekts "Domāšanas un radošuma attīstība labvelīgā skolas vidē", kurā ir iekļauti visi mērķi, kas nodrošinās kompetenču pieeju mācību saturā. Skolotāji un skolas administrācija paaugstinās profesionālo kompetenci, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu mācību procesu un veiksmīgu kompetenču pieejas ieviešanu mācību procesā, lai attīstītu savas sociālās, sadarbības, organizatoriskās, tehniskās prasmes, kā arī sagatavotu konkurētspējīgus skolēnus mūsdienīgā Eiropas vidē, pilnveidos savas valodu prasmes, iepazīsies ar vācu un angļu valodā runājošo valstu kultūru un novitātēm vācu un angļu valodā, attīstīs Eiropas dimensiju, internacionalizēs skolu, iesaistot skolēnus un skolotājus starptautisko projektu darbībā.

Projekta izmaksas

100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

-projekta kopējais finansējums – 7 982,00 EUR.

 

Projekta aktivitātes

Projekts nodrošina pedagogu darba vērošanas pieredzi vienā no Somijas skolām, dalību trīs starptautiskajos apmācību kursos.

Skolēnu radošo darbu izstāde (5.-6.kl., 8.kl., 11.kl.) kā kritiskās domāšanas un radošuma iemaņu demonstrēšana.

Mediācijas meistarklases organizēšana Daugavpils 3.vidusskolas skolotājiem, kas vērstas uz jauna, integrēta skolotāju sadarbības modeļa veidošanu (2018.gada novembris, 2019.gada februāris, 2019.gada maijs).

Mediācijas meistarklases organizēšana Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem (2019.gada jūnijs).


 

Raksts par pieredzi kursos "Creative Methodology" Daugavpils pilsētas Izglītības Pārvaldes mājaslapā šeit>>

 

Angļu valodas skolotājas Maltā pilnveido mācīšanas metodiku programmas Erasmus + KA1 ietvaros  šeit>>

 

Raksts par pieredzi kursos "Spice Up Your Teaching - Methodology in Practice Today" Daugavpils pilsētas Izglītības Pārvaldes mājaslapā šeit>>


Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapa)  šeit>>

 

Pilsētas seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā, BI koordinatoriem, IP vadībai un metodiķiem “Daugavpils 3. vidusskolas pieredze ceļā uz mūsdienīgu izglītību” šeit>>

Programma šeit>>


"Iepazīstot Somijas izglītības sistēmu. Daugavpils 3. vidusskolas direktora vietnieces vizīte Juensū." šeit>>


 

Pieredzes apmaiņas metodiskais seminārs un praktiskā darbnīca sociālajiem pedadogiem “Mediācija skolā”

 Programma

VIDEO 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola