Islandieši aicina mācīties ārpus telpām, pilnveidojot sociālās kompetences mācību procesā

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo_1

„Izglītība ir visspēcīgākais ierocis, kuru jūs varat izmantot, lai mainītu pasauli”.

Ar šādiem Nelsona Mandelas vārdiem sākas neparastie metodikas un satura ziņā profesionālās meistarības pilnveides kursi Islandē “Learning social skills outdoors. Living together, learning together, working together. Special focus on outdoor activities”, kuros bija iespēja piedalīties Daugavpils 3. vidusskolas ģeogrāfijas skolotājai Inārai Jasvinai no 6. līdz 14. maijam.

Kursi ir īpaši izstrādāti, lai veicinātu kompetenču pieejas aktivizēšanu skolas priekšmetos, nodrošinot iespēju stundās ieviest mācību materiālus, prasmes, spēles un aktivitātes, kooperatīvas mācīšanās metodes, un aprobējot, pielietot kompetenču pieeju. Kursi paredz iespēju mācību priekšmetos nodrošināt izglītojamo sociālās kompetences, radoša veidā iesaistot audzēkņus aktīvā darbībā ārpus klases, dabā. Galvenā uzmanība tika pievērsta aktīvas mācīšanās nodrošināšanai tieši ārpus telpām.

Ne tikai priekšmeta satura, bet arī dzīvei svarīgo kompetenču apguvi prasa mūsdienu izglītības sistēma.

Kā audzēkņiem kļūt brīviem no aizspriedumiem, kritiski domājošiem un aktīvie iedzīvotājiem?

Kā izglītojamie mācās dzīvot un strādāt kopā ar citiem un risināt konfliktus, kad tie rodas?

Kā audzēkņiem apgūt galvenās prasmes un kompetences vienlaicīgi ar mācību priekšmeta apgūšanu?

Kā iemācīt audzēkņiem būt saudzīgiem pret vidi ilgtspējīgas attīstības kontekstā?

Kā, izmantojot spēles un aktivitātes (klasē un ārā), stiprināt bērnu pašapziņu un paštēlu un uzlabot atmosfēru klasē, sagatavot skolēnus kooperatīvām mācībām?

Visi šie jautājumi šobrīd bieži nodarbina skolotāju domas, un kursos piedāvāja meklēt šo problēmu risinājuma ceļus.

Kursos piedalījās 24 skolotāji no Igaunijas, Čehijas, Slovēnijas, Polijas, Itālijas, Portugāles, Turcijas, Lielbritānijas, Vācijas un Somijas.

Gandrīz visas nodarbības notika ārpus telpām, Islandes klimatiskajos apstākļos. Tas gan bija izaicinājums!

Par otro izaicinājumu kļuva mainīt ierasto priekšstatu par stundas plānošanu telpā un iziet ārpus tām. Pakāpeniski kursu dalībnieki izmainīja ierasto paradumu plānot stundas tikai skolas klasēs un meklēt sev attaisnojumus, lai tikai strādāt pēc ieraduma. Mācīšanās notika ļoti aktīvi un aizraujoši. Mācījāmies nevis teoriju, bet paši iesaistījāmies procesā, kooperējāmies.

Tā bija lieliska iespēja stiprināt savas iemaņas un zināšanas, kā arī veidot kontaktus ar kolēģiem no dažādām valstīm.

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu „Skolotājs ir mācīšanās kompetenču arhitekts” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

FOTO

 

Informāciju sagatavoja

Daugavpils 3.vidusskolas

ģeogrāfijas skolotāja

Ināra Jasvina


 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola