Eiropas pieredze Daugavpils 3. vidusskolas skolotāju darbā

Eiropas skolotāju kursi ir lieliska iespēja stiprināt savas iemaņas un zināšanas, kā arī satikties un veidot kontaktus ar kolēģiem no dažādām valstīm. Skolām tā ir iespēja veidot saiknes ar saistošām organizācijām, sniegt ieguldījumu skolas attīstībā un gūt lielāku atpazīstamību vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī. Labi kursi iedrošina dalīšanos praktiskajā pieredzē ar citiem dalībniekiem, kas veicina vēl plašāku visas Eiropas izglītības izpratni.

 

No 13. līdz 20. aprīlim apmeklēju profesionālās meistarības pilnveides kursus “Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom” Spānijā. Uz kursiem Alkala de Henaresas pilsētā bija ieradušies skolotāji no 12 valstīm. Kursu saturs – kā savās stundās rosināt audzēkņus radoši domāt, jautāt, meklēt atbildes, diskutēt un pētīt. Kursos tika akcentēta nepieciešamība pēc IKT lietošanas mācību procesā. Tika apgūti pamati klases nodarbībām ar Edmodo. Veidojām animācijas ar rīku Stop Motion Animation. Mācījāmies veidot blogu ar Blogger. Guvām ieskatu par mājas lapas veidošanu, izmantojot platformu Weebly un apzinājāmies kā izmantot Twitter mācību nolūkam. Izmēģinājām lietot planšetes. Patika, ka nodarbībās viss tika pamatīgi izskaidrots un netikām noslogoti ar pārāk lielu informācijas daudzumu. Katram rīkam tika atvēlēts laiks izmēģināšanai. Guvu darbam noderīgas zināšanas, kas radīs jaunas iespējas darbam klasē un dos iespēju veidot plašāku mācību materiālu klāstu, tādējādi attīstot skolēnu radošās spējas.

Izmantojot IKT piedāvātās iespējas un realizējot inovatīvas pedagoģiskās pieejas – uz projektiem balstītas mācību aktivitātes, ir iespējams mācības pielāgot atsevišķu skolēnu prasmju līmenim un izglītības vajadzībām, tādējādi paaugstinot skolēnu motivāciju mācīties un attīstot katra individuālās spējas un talantus. Tāpēc uzskatu, ka šie kursi bija ļoti noderīgi.

Skolotāji, veidojot mācību materiālus un domājot par mūsdienīgu mācību stundu vidi, praktiski darbojoties, izmantoja jaunākās programmas IT jomā, kā arī apguva izzinošu un interaktīvu mācību metožu pielietojumu praksē, uz izpēti balstītu projekta veidošanu. Šāda veida darbošanās palīdzēja kursu dalībniekiem iejusties skolēnu lomā un labāk izprast praktiskās darbošanās pozitīvo ietekmi jaunu zināšanu apguvē un ciešāku kontaktu izvēlē.

Noslēgumā kursu organizatori izsniedza sertifikātu un Europass Mobility dokumentu, kas apstiprina kursu laikā iegūtās profesionālās kompetences.

 

Mācību laikā mūsu pasniedzējs pieminēja Bendžamina Franklina citātu:  “Ieguldījums zināšanās vienmēr atmaksājas ar uzviju”. Ar šo atziņu esmu atgriezusies mājās, un esmu gatava projekta turpmākajai realizēšanai savā ierastajā vidē.

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu „Skolotājs ir mācīšanās kompetenču arhitekts” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja

Daugavpils 3.vidusskolas

angļu valodas skolotāja

Alina Jeremenko

IMG-20180418-WA0094

IMG_20180415_101629

IMG_20180416_193005

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola