Somijas izglītības sistēma Daugavpils 3.vidusskolas administrācijas redzējumā

Somija ir viena no līderiem izglītības sistēmas kvalitātē pasaules mērogā.

Pateicoties Erasmus+ programmas projektam „Skolotājs ir mācīšanās kompetenču arhitekts”, no š.g. 9.-15.janvārim Daugavpils 3.vidusskolas direktora vietnieces Alina Jeremenko un Iveta Miloslavska devās uz Somijas pilsētu Joensū,lai par to pārliecinātos. Brauciena mērķis bija tikšanās un diskusijas par veiksmīgas skolvadības priekšnosacījumiem ar Somijas skolu administrācijas pārstāvjiem,dažādu skolu apmeklēšana un vides novērošana.

Viena no visspilgtāk atmiņā palikušajām meistarklasēm bija "Mūsdienīgas skolvadības principi". Tās vadītājs stāstīja par iespējām radīt pozitīvu vidi veiksmīgas un daudzpusējas sadarbības nodrošināšanai,piem. skola-skolēns-ģimene,neizslēdzot nevienu no posmiem. Daudz uzmanības tika veltīts izglītības iestādes administrācijas darbam komandā. Pēc lektora domām,laba adminstratoru komanda salīdzināma ar džeza ansambli,kur katram ir tiesības spēlēt solo partiju,nepārtraucot kopējo melodijas virzību. Viens no mūsdienīgākajiem terminiem "NeuroLeadership" ietver sevī neiroloģijas un biznesa vadošo prātu sadarbību ar izglītības iestāžu administratoriem, lai risinātu mūsdienās aktuālas organizatoriskās problēmas. Pamatīgai tēmas izpratnei meistarklases vadītājs ieteica pievērsties patstāvīgi.

Kursu gaitā daudz uzmanības tika veltīts laika plānošanas menedžmentam. Somijas direktoru asociācijas pārstāve,skolas direktore Anna Renko savā lekcijā uzsvēra prāta un ķermeņa līdzsvara saglabāšanu,kā arī to,ka jāpievērš uzmanība katra pedagoga stiprajām pusēm, "pieverot acis" uz trūkumiem.Tad veidosies stiprs kolektīvs.

Mums bija unikāla iespēja vienu mācību dienu pavadīt Joensū pilsētas Karhunmäki skolā,kurā mācās bērni līdz 6.klasei,kur ir vismūsdienīgākais tehniskais aprīkojums, kā arī skolas telpas atbilst jaunākajām tendecēm mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai,piem.Smart House tehnoloģija. Skolas iekšējās sienas ir pārvietojamas,skolēni vienas mācību stundas laikā var brīvi pārvietoties pa dažādām telpām, nodrošinot ērtu vidi aktīvai darbībai. Sarunās ar skolas direktoru un pedagogiem laiks paskrēja nemanot. Mūs uzrunāja direktora atziņa-vislabākā skola ir tā,kura atrodas tuvu skolēna dzīvesvietai. Tas ir ērti un saprotami gan bērniem,gan viņu vecākiem. Mēs apmeklējām mājturības stundu,kur zēni un meitenes no 3.-6.klasei strādā gan pie darbgaldiem,veidojot izstrādājumus no koka,gan citās telpās,darbojoties ar mīkstajiem materiāliem. Vēl bija iespēja vērot matemātikas,mūzikas,angļu valodas,ētikas un dabaszinību stundas. Skolēni ir atbildīgi par savu drošību,par vidi,kurā atrodas,mācību process ritēja kā parasti, un viesu klātbūtne nevienam netraucēja.

Kursu organizatora un Joensuun Yhteinskoulun Lukio direktora moto ir šāds-"Laimīgi skolotāji,laimīgi bērni". Ar šo atziņu esam atgriezušās mājās, un esam gatavas projekta turpmākajai realizēšanai savā ierastajā vidē.

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu „Skolotājs ir mācīšanās kompetenču arhitekts” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.


Informāciju sagatavoja

Daugavpils 3.vidusskolas

direktora vietnieces

 Iveta Miloslavska un Alina Jeremenko

received_2021522234762265

received_2021522281428927

received_2021522654762223

IMG_20180112_093755-min

IMG_20180112_093019-min

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola