Daugavpils 3.vidusskolas logopēde paaugstina savu kvalifikāciju Limasolas pilsētā, Kiprā

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo_1

Daugavpils 3. vidusskolas administrācija, sadarbojoties ar priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu izstrādāja Erasmus+ KA1 projektu “Skolotājs ir mācīšanās kompetenču arhitekts”. Kā rezultāts Daugavpils 3.vidusskolas skolotāja logopēde Marianna Zubova apmeklēja kursus “Identifying Barriers to Learning – A Special Educational Needs Masterclass”, kurus organizēja internacionālā kompānija ShipCon. Apmācības notika Kipras pilsētā Limasolā. Projekta ietvaros, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu mācību procesu, skolotāja paaugstināja profesionālās kompetences. Kursu laikā sadarbībā ar kursu dalībniekiem no Ungārijas un kursu lektori Angelu Winstley tika izpētīti un apspriesti jautājumi par skolēnu mācīšanas grūtībām un uzvedības problēmām, to cēloņiem, diagnosticēšanas iespējām un darba metodēm.

Kursos pavadītais laiks paliks atmiņā ar viesmīlīgo uzņemšanu, kultūras un tradīciju iepazīšanu, ar kurām grupu iepazīstināja kursu organizētāji Efstratios Georgoudis un Erika Žulkutė.

Marianna Zubova ir gatava realizēt praktiskajā darbā kursu laikā iegūtās zināšanas, kā arī  dalīties pieredzē un iespaidos ar kolēģiem, palīdzēt risināt jautājumus un problēmas vecākiem darbā ar bērniem, kuriem rodas grūtības mācībās.

 

Daugavpils 3. vidusskolas Erasmus+ programmas projektu „Skolotājs ir mācīšanās kompetenču arhitekts” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas logopēde

Marianna Zubova

2

4

5

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola