Virtual Reality Class For Us

 logo_VR Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo

ES Erasmus+ programmas starpskolu stratēģisko partnerību (KA219) projekts

Virtual Reality Class For Us

(“Virtuālā klase mums”)

Nr.2017-1-ES01-KA219- 037954_5

 

Maksimālais piešķirtais Projekta finansējums ir 15 715.00 EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Koordinators: Stucom SA ( www.stucom.com) , Barselona, Spānija

Partneri: 

 

Galvenie mērķi ir:

- pētīt dažādu virtuālās realitātes izmantošanas metožu ietekmi uz dažādiem mācību priekšmetiem;

-  izveidot starptautisku tēmu tīklu virtuālajā realitātē;

-  iepazīt virtuālās realitātes mācīšanās priekšrocības;

-  izveidoot materiālus ar CLIL metodiku;

-  pilnveidot pedagogu IKT  prasmes;

- pārņemt ārvalstu pedagogu labās prakses piemērus.

 

Projekta apraksts:

Izteikt savas domas mācību procesā laikā. Izmantot statiskās informācijas atjauninājumus, sazināties daudz dinamiskāk un spontānāk. Virtuālā Realitāte ir instruments, kas atspoguļo ideju dalīties pieredzē ar citiem un uzzināt daudz vairāk par citu pieredzi. Tas varētu būt ļoti liels solis izglītības tehnoloģiju jomās.

Virtuālā Realitāte īpaši veicina studentu iesaistīšanos; nodrošina aktīvu, konstruktīvu mācīšanos; palielina autentisko mācību pieredzes biežumu; ļauj palielināt pieredzi; ļauj studentiem izmantot radošumu; un nodrošināt konkrētu abstraktu jēdzienu vizualizāciju.

Projekta laikā STEM priekšmetu skolotāji izveidos Virtuālās Realitātes materiālus un nodarbības, šos materiālus izmantos nodarbībās. Par progresa rezultātiem tiks veikts pētījums, pēc katra mācību gada un salīdzināti rezultāti, lai apkopotu projekta rezultātus. Skolotāji no dažādām valstīm apmainīsies ar saviem radītajiem materiāliem, nodarbībām, un visu sagatavoto stundu krājumu Virtuālajā Realitātē, kas tiks prezentēts reģionālā un valsts līmenī. Katras skolas skolotāji organizēs mācību seminārus, lai dalītos ar iegūtajām zināšanām.

 

Maksimālais piešķirtais Projekta finansējums ir 15 715.00 EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Koordinators: Stucom SA ( www.stucom.com) , Barselona, Spānija

Partneri: 


ERASMUS+ projekta "Vurtual Reality Class For Us" logotipa konkurss šeit>>

 

Pirmā transnacionālā tikšanās šeit>>


 

 

Projekta mājas lapawww.vrclassforus.eu

 

Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapašeit>>

 

Projekta informatīvais biļetens Nr. 1 šeit>>

 

Projekta YouTube kanāls šeit>>

 


Virtuālā realitāte Daugavpils 3. vidusskolā šeit>>

Daugavpils 3. vidusskola apkopo “VRClass4us” projekta starpposma rezultātus Polijā šeit>>


Mūsu etwinning mājas lapa šeit>>

 

Otrā gada projekta vrclass4us īstenošana Daugavpils 3. vidusskolā šeit>>


Projekta informatīvais biļetens Nr. 4 šeit>>


Jaunais mācību gads iesākās ar spožu un produktīvu notikumu projekta Virtual Reality Class 4 US dalībniekiem. 3. septembra Svinīgās līnijas laikā par negaidītu un patīkamu pārsteigumu vidusskolas skolēniem kļuva dāvana par aktīvu piedalīšanos un labāko prezentāciju projektā. Projekta aktivitātēs piedalījas 40 skolēni no 11.un 12. klasēm, viņi izveidoja prezentācijas no kurām būs izveidotas VR video filmas. Visi skolēni saņēma krūzes ar ERASMUS+ un projekta logo un pildspālvas. Audzēkņi no visas skolas, viņu vecāki, skolotāji un ciemiņi no pašvaldības lepojās par mūsu projekta sasniegumiem.

DSC00530-min

DSC00824-min-min


Projekta transnacionālā tikšanās Daugavpils 3.vidusskolā

 

3. vidusskolas Erasmus+ projekta “Virtuālā klase mums” dalībnieku iespaidi Rumānijā šeit>>


Konference par Erasmus+ projektiem Daugavpilī šeit>>

 

Mūsu skolēnu filma par iespaidiem no apmācībām Romanijā ERASMUS+ projekta ietvaros


Projekta informatīvais biļetens Nr. 5 šeit>>


 

Skolēnu iespaids par darbu ar projektiem

 


ERASMUS+ dienas 2020 mūsu skolā

Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapa) šeit

 
Daugavpils 3. vidusskola