Senajā skolā ieskatoties

SkolasSoma

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma ” ietvaros 5.a un 5.b klases skolēniem bija iespēja apmeklēt Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodarbību “Senā skola”. Nodarbība notika platformā Zoom.us. Vēstures muzeja lektore skolēniem izstāstīja, ka senos laikos bērni devās uz skolu tad, kad bija apdarīti visi lauku darbi, tas ir, vēlu rudenī. Tā kā skola parasti atradās tālu no mājām, bērni tur dzīvoja visu nedēļu. Reizē ar stāstījumu lektore parādīja tā laika bērnu skolas somas un koka kastītes, kurās bērni ņēma līdzi pārtiku visai nedēļai. Senajā skolā galvenie piederumi bija tāfele, krīts un pulkstenis pie sienas, kas ļoti nozīmīgi ir arī pašlaik jebkurā skolā. Bērni atbildēja uz sagatavotajiem jautājumiem par nodarbībā dzirdēto, izdarīja secinājumus par to, kas kopīgs un kas atšķirīgs mūsdienu skolai un senajai skolai.

SenSkola_1

Pēc nodarbības ar bērniem tika pārrunāts par to, cik lielas iespējas tagad ir dotas katram mācīties skolā. Secinājām, ka ir daudz bērnu, kas to prātīgi izmanto. Bērni arī secināja, ka reizēm noderīgi ir iegriezties muzejā, jo tur var uzzināt un ieraudzīt daudz kā jauna. Uz muzeju viņi ņems līdzi arī savus vecākus. Katrs “Latvija skolas somas ” piedāvātais pasākums ir pārdomāts un interesants.

SenSkola_2

SenSkola_3

SenSkola_4


Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

5.a klases audzinātāja

Daina Mikitāne,

5.b klases audzinātāja

Nora Kokiņa

 
Daugavpils 3. vidusskola