Dueta “Santehniķi” muzikālā saruna “Kā no nekā radīt mūziku”

SkolasSoma

Prasme “no nekā” uzcelt, pagatavot, izveidot un turpmāk ilgtspējīgi pielietot praksē ir tas, pēc kā ir jātiecas ne tikai mūsdienu audzēknim, ne tikai pedagogam, bet jebkuram cilvēkam, jebkurai profesijai kopumā. Prasme improvizēt, radīt, eksperimentēt, radoši domāt, būt mobilam un drosme mēģināt – šādas prasmes un īpašības ir nepieciešamas mūsdienu sabiedrībā, it īpaši indivīdam, dzīvojot tajā, tādējādi veidojot pozitīvu un radošu vidi.

Dueta “Santehniķi” muzikālā saruna “Kā no nekā radīt mūziku” ir ļoti sekmīgs projekts, ko piedāvā piedzīvot iniciatīva "Latvijas skolas soma", un veiksmīga mūzikas stundas tēma, kas mudina audzēkņus uz pārdomām, vēlmi darboties un ievieš motivāciju mēģināt, veidot, sapņot un eksperimentēt.

Saruna uzlādē un iedvesmo, jo skolēnu pozitīvās atsauksmes ļauj secināt, ka sižeta konteksts tos uzrunāja, iespaidoja, izbrīnīja, iedvesmoja un ieinteresēja. Bija negaidīti ieraudzīt Emīlu Manguli šādā radošajā duetā pēc it kā tik nesen izskanējušā TV projekta “Mazo dziesmas Latvijai”. Izveidot pašiem savu mūzikas instrumentu, ievērojot fizikas likumus, pārdomājot vizuālo tēlu un dizainu, pielietojot rokdarbu un mūzikas skaņošanas momentus un, visbeidzot, īstenojot to skatuves mākslas praksē – tas ir apsveicami!

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

mūzikas skolotāja

Alisa Jevsejeva

 
Daugavpils 3. vidusskola