Kā dzīvoja senie ļaudis?

SkolasSoma

   Daugavpils 3.vidusskolas sesto klašu skolēni aprīlī piedalījās iniciatīvas „Latvijas skolas soma” Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodarbībā “Kā dzīvoja senie ļaudis?”, kuru vadīja muzeja Izglītības un komunikācijas departamenta vadītāja Astrīda Burbicka.

   Vadītāja skolēnus iepazīstināja ar seno cilvēku izcelsmi, darbarīkiem, dzīves veidu. Interesanti bija klausīties par to, ka senie cilvēki gatavoja sev darbarīkus no dažādiem materiāliem, kuri bija atrodami tā laika apkārtnē. Tāpat skolēniem patika stāstījums par seno ļaužu apģērbiem gan ikdienā, gan svētku reizēs. Tika rādītas rotaslietas, kas bija diezgan smagas, bet ļoti krāšņas. Vēl mēs uzzinājām, kā senie cilvēki medīja, kādi bija medību piederumi. SenieLaudis_1

   Kopumā skolēniem radās priekšstats par to, kā dzīvoja senie ļaudis. Skolēni pārdomāja redzēto un teica, ka tā dzīvot viņi negribētu: tomēr ir labāk, ka var iziet un visu nepieciešamo iegādāties veikalā.

SenieLaudis_2

SenieLaudis_3

SenieLaudis_4

SenieLaudis_5


Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

skolotājas

Iveta Midere,

Alla Guseva,

Marina Fekļistova

 
Daugavpils 3. vidusskola