Skola pirms daudziem gadiem un tagad – kura labāka?

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 4.klašu skolēni 13.-15.aprīlī apmeklēja tiešsaistes pasākumu “Senā skola”.

Ievadnodarbībā tika apskatītas agrāko laiku skolas un klašu fotogrāfijas no skolēnu ģimenes albumiem, kā arī skolēnu zīmējumi, kas tapa, uzklausot vecāku un vecvecāku stāstīto. Stundā bērni uzklausīja stāstus par mācību priekšmetiem un mācību piederumiem senos laikos, un varēja šo informāciju salīdzināt ar mūsdienu stundu sarakstu un skolas somas saturu.

SenSkola_1

Nodarbībā skolēni uzzināja, kā mācījās zemnieku bērni 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā, iepazinās ar dažādiem priekšmetiem, kas raksturoja skolu pirms 100 un vairāk gadiem. Stāstītais bija interesants un lietderīgs. Bērni ar lielu aizrautību klausījās teikto un atbildēja uz jautājumiem.

Refleksijā tika pārrunāts par interesantāko šajā pasākumā, kā arī skolēnu atbildes tika apvienotas vienā atbildes kolāžā, izmantojot platformas iespējas. Skolēni šajā nodarbībā guva daudz iespaidu, tādēļ ļoti aktīvi iesaistījās sarunā par redzēto un dzirdēto, nosauca mūsdienu skolas priekšrocības.

Paldies iniciatīvai “Latvijas skolas soma” par iespēju uzzināt, kā bērni mācījās senāk, salīdzināt un saprast, ar ko atšķiras senā un mūsdienu skola! Cik labi mācīties 21.gadsimta skolā!

SenSkola_2

SenSkola_3

SenSkola_4

SenSkola_5

SenSkola_6

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

4.a klases audzinātāja

Ilze Jonāne,

4.b klases audzinātāja

Olga Kovaļova,

4.c klases audzinātāja

Karina Truskovska

 
Daugavpils 3. vidusskola