Daugavpils Māla mākslas centrs

Latvijas_soma

Projekta „ Skolas soma” ietvaros 1.a,1.b, 2.a un 2.b klases apmeklēja Daugavpils Māla mākslas centru.

Katrai klasei pirms Māla mākslas centra apmeklējuma notika ievadnodarbības, sarunas par mālu, tā īpašībām, par ķeramiķa profesiju. Dažas klases praktiski darbojās ar plastilīnu mājturības un tehnoloģiju stundās, lai pēc centra apmeklējuma varētu salīdzināt māla un plastilīna plastiskās īpašības. Prezentācijās apskatīja Latvijas slavenākos keramiķus un viņu veidotos darbus.

Skolēni devās uz Māla mākslas centru. Vispirms bija ievadlekcija, kārtējās izstādes apskatīšana, iepazīšanās ar Māla mākslas centru. Skolēni iepazinās ar keramiķa profesiju, tā darba metodēm, gatavo darbu apdedzināšanu krāsnī. Meistars Jānis parādīja, kā praktiski darbojas podnieka ripa. Pagatavoja vāzi. Pēc tam skolēni darbojās praktiski, uzzināja māla plastiskās īpašības, veidoja savu darbu.

Refleksijas nodarbībā pārrunājām par darba metodēm, par iegūto rezultātu – veidotajām figūrām. Nu varējām salīdzināt māla un plastilīna plastiskās īpašības.

Pēc nedēļas saņēmām apdedzinatās figūras un sarīkojām klasēs izstādes. Katra klase apmeklēja kaimiņu klasi, lai redzētu citu klašu skolēnu darbus.

FOTO

 

1.b klases audzinātāja

Olita Ļitvinska

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola