Rīgas P. Stradiņa Universitātes vēstneši Daugavpils 3. vidusskolā.

26. martā Daugavpils 3. vidusskolā notika tikšanās ar RSU vēstnešiem. Pasākums tika realizēts sadarbībā ar Daugavpils pilsētas jauniešu domi.

RSU vēstneši ir studenti, mācībspēki un darbinieki, kas katru gadu dodas uz Latvijas skolām, lai jauniešiem pastāstītu par augstākās izglītības nozīmi un studiju iespējām RSU, paskaidrojot kādas iespējas dzīvē un karjerā paver augstākā izglītība, kādas ir studiju iespējas RSU un kādēļ ir vērts studēt tieši šajā augstskolā, ka arī, kā labāk praktiski sagatavoties studenta dzīvei.

RSU vēstneši ar skolēniem runāja par studiju laikā sastaptajiem izaicinājumiem, grūtībām, sadzīvi un kurioziem. Šāda komunikācijas forma – jaunietis jaunietim – ir daudz saprotamāka skolēniem, un viņi labprāt iesaistās diskusijās, kas palīdz kliedēt mītus par studijām augstskolā un saprast, kāda virziena studijas viņus interesē.

Vēstneši savu vizīti papildināja ar tiešsaistes karjeras testu, kas deva iespēju saprast profesionālās intereses un spējas un izveidot turpmākās rīcības plānu profesijas apguvē.

Skolēniem bija iespēja uzdot vēstnešiem jautājumus, kas saistīti ar studentu dzīvi, studiju procesu un uzņemšanas prasībām.

Daugavpils 3. vidusskolai ir produktīva sadarbība ar Ŗīgas P. Stradiņa universitāti, skolas absolventi katru gadu veiksmīgi iestājas, mācas un absolvē RSU. Skolas administrācija un pedagoģiskais kolektīvs ikgadēji saņem no RSU vadības pateicības rakstu, novērtējot kā no mūsu skolas iestājas zinoši, mērķtiecīgi, motivēti jaunieši.

2018. gada tika licencēta un šobrīd tika realizēta jauna mācību programma, kurā ir iespēja padziļināti apgūt medicīnas jomas priekšmetus, kas nodrošina mērķtiecīgu sagatavošanu studijām medicīnas virziena augstskolās. Aprīlī 10.kl. skolēni, kas apgūst šo mācību programmu,   apmeklēs RSU mācību kompleksu, laboratorijas un darbnīcas.

Nobeigumā vēstneši ar pateicības vārdiem par pasākuma organizēšanu novēlēja jauniešiem panākumus turpmākajā karjeras gaitā.

FOTO

Informāciju sagatavoja:

karjeras konsultānts Ināra Jasvina

 
Daugavpils 3. vidusskola