Ēnu diena

13. februārī jauniešiem visā Latvijā bija iespēja piedalīties atpazīstamā un atzītā Junior Achievement karjeras izglītības programmā skolas audzēkņiem, kuras laikā skolēniem ir iespēja iepazīties ar kādu viņiem interesējošu profesiju un vairāku stundu garumā vērot tās darba ikdienu, kļūstot par “ēnu”.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Kopumā Ēnu dienu apmeklēja 29 audzēkņi. Mūsu skolēni bija Latvijas Saeimā, Daugavpils Novada un Daugavpils pilsētas domēs, Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē, Benu aptiekā vēroja farmaceita darbu, vairākās IT firmās, viesojas Novikontas jūras koledža, vērojot kuģu elektromehāniķa darbu, kļuva par fitnesa instruktora un vizāžista ēnām, ēnoja vairākās veterinārajās klīnikās, aktīvi piedaloties “pacientu pieņemšanā”, DNB bankā, EKA augstskolā, izmēģinot tulka profesiju. Izsekoja likumpārkāpēju kopā ar policijas darbiniekiem un strādāja ar darbiniekiem aprobācijas centrā, iepazistinājās ar DU Ilgas bāzes pētnieku darbu un aprīkojumu. Ēnoja P.Stradiņa universitātē, Rīgas austrumu klīniskā universitātes slimnīcā.

„Ēnu dienas” noslēgumā katrs skolēns saņēma apliecinājumu par savu dalību „Ēnu dienā”. Daloties ar iespaidiem par dienas gaitā redzēto un piedzīvoto, skolēni atzina, ka „ēnot” bija interesanti, radoši un lietderīgi.

Ēnotāji uzskata, ka visiem skolēniem jāizmanto šī iespēja, jo tikai redzot darba ikdienu un vidi, iespējams to objektīvi novērtēt. Dalībnieki izsaka pateicību visiem “ēnu devējām ” un labprāt piedalīsies šī pasākumā arī nākamgad!

FOTO

Informāciju sagatavoja:

Ināra Jasvina

 
Daugavpils 3. vidusskola