Karjeras nedēļas aktivitātes vidusskolā

Šogad Daugavpilī Karjeras nedēļa sākās ar spilgtu atklāšanas pasākumu „Karjeras māja” zinātkāres centrā „ZINOO”.  Pasākuma pirmajā daļā pulcējās pilsētas pamatskolu skolēni, bet otrā daļa bija veltīta vidusskolēniem. Šī pasākuma galvenais varonis bija Aleksis Daume, kurš pats no Daugavpils, bet ir nodzīvojis un apmeklējis vairākas pilsētas un valstis. Dzīvoja Aļaskā, Sibīrijā, Japānā, kā arī Ķīnā. Uz sava piemēra parādīja, kas dzīvē ir primārais un, ko var atstāt uz vēlākiem laikiem. Viņa profesija ir saistīta ar atkarīgi slimo cilvēku izglābšanu. Bija iespaidošā lekcija jauniešiem par veiksmīgās domāšanas stratēģiju. Katram bija jāieklausās savās bailēs un tikt no tiem vaļā. Jauniešiem ļoti patika šis pasākums, kurā saņemtos padomus viņi izmantos savā ikdienā.

Karjeras nedēļas ietvaros 10.a. un 11.b  klases skolēni viesojās pašvaldības uzņēmumā “Daugavpils siltumtīkli”. Ekskursijas laikā jauniešiem bija iespēja uzzināt daudz jaunas informācijas par uzņēmuma darbību par to, kā notiek siltumenerģijas ražošana, pārvalde, sadale un realizācija no koģenerācijas stacijām. Uzņēmuma pārstāvis interesanti stāstīja par tehnoloģijām, bez kurām mūsu pilsētā nebūtu siltuma un karsta ūdens. Skolēni uzzināja, kādas prasmes ir nepieciešamas mūsdienīgajā siltumenerģijas ražotnē, par elektriķa, enerģētiķa un inženiera profesijām.

12.b klases skolēni apmeklēja Swedbanku Iegūstot priekšstatu un informāciju par darba ikdienu bankā, uzzināja, kāda izglītība, profesionālās prasmes un personīgās rakstura īpašības nepieciešamas banku sfērā strādājošajiem.

10.c. skolēniem bija iespēja  tikties ar lidmašīnas bortinženieri un  Iepazīties ar bortinženiera profesiju, nepieciešamajām iemaņām, prasmēm un zināšanām. 10.b. klase apmeklēja RISEBA lekciju, kur izpētīja  savus iekšējos resursus un stiprās puses, kā arī guva zināšanas un iemaņas, kā savus resursus izmantot mērķtiecīgai un apzinātai  izglītības un karjeras ceļa izvēlei. Kā arī 10.b. klases komanda piedalījās Izglītojošā spēlē ''Kas? Kur? Kad? par izglītības, profesiju klāsta, darba tirgus un citiem ar karjeras izglītību saistītiem jautājumiem.

11.a klasei iepazīties ar uzņēmumu bija 30. oktobri, kad viņi apmeklēja Axon Cable uzņēmumu, kur uzzināja par  uzņēmuma  darbību, aplūkoja ražošanas iekārtas un procesu. Uzņēmumā tiek ražoti kabeļi telekomunikāciju, medicīnas, datortehnikas un autobūves vajadzībām, kā arī militārajām un  kosmiskajām iekārtām, kopā ap 1000 dažādu kabeļu. Ekskursijā bija iespēja izzināt, kādu profesiju pārstāvji strādā uzņēmumā, iepazīt uzņēmuma darba vidi, specifiku. 

Materiālu sagatavoja Ināra Jasvina sadarbībā ar vidusskolēniem un klašu audzinātājiem.

Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumi tika īstenoti projekta  Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

Informāciju sagatavoja:

Ināra Jasvina sadarbībā ar vidusskolēniem un klašu audzinātājiem.


Karjera_logo

 

 

 
Daugavpils 3. vidusskola