Novembrī sāksies Jauno uzņēmēju skolas nodarbības “Ūzņēmējspēju un līderības nozīme uzņēmējdarbībā”

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Daugavpils Universitātes  Sociālo Zinātņu fakultāti un Latgales plānošanas reģiona Latgales Uzņēmējdarbības centru un citiem sadarbības partneriem  organizē nodarbību ciklu – Jauno uzņēmēju skolu Daugavpils vispārizglītojošo skolu 10. – 12. klašu skolēniem.

Kur?

Daugavpils Universitātē, Parādes ielā 1.

Tikšanās 1. nodarbībā 7.11.2018. plkst.15.30 DU Parādes ielā 1, 332.auditorijā

Kad?

No 2018. gada 7. novembra līdz 2019. gada 23.janvārim

Mērķis:

Veicināt skolēnu uzņēmējspēju  un citu darba tirgū pieprsasīto prasmju attīstīšanu, radīt izpratni un padziļināt zināšanas par uzņēmējdarbību, popularizēt to jauniešu vidū. Veicināt jauniešu mērķtiecīgu un pārdomātu turpmākās izglītības un profesijas izvēli.

Pieteikšanās:

Pie skolas karjeras konsultanta  (Ināra Jasvina, 6.kab.)

Līdz 2018. gada 5. novembrim.


Nodarbību plāns 2018./2019. m. g.


 
Daugavpils 3. vidusskola