Izglītības programmas
  • Pamatizglītības mazākumtautību programma (21011121).

  • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (21013121).

  • Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011).

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011).

  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011).

 
Daugavpils 3. vidusskola