Izglītības programmas
  • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmas mācību plāns (21013121).

  • Pamatizglītības mazākumtautību programmas mācību plāns (21011121).

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmas mācību plāns (31011021).

  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmas mācību plāns (31013021).

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola