Apsveicam ar panākumiem latviešu valodas olimpiādē!

Latvieu_valodas_olimpiade

2012.gada 26.oktobrī mūsu pilsētā norisinājās Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 29.olimpiāde 7.-8.klašu skolēniem (2.posms (pilsētas posms)), kurā arī mūsu skolēni guva godalgotas vietas.

Edgars Petrovs – 3.vietu

Linda Piterāne – 3.vietu

Anna Maļinovska – atzinību

Sveicam skolēnus un skolotājas M. Daugstu, D. Zahareviču, J. Kasecku un novēlam panākumus arī turpmāk!

 
Daugavpils 3. vidusskola