APGAISMOJUMS SKOLĀS KĻŪS MŪSDIENĪGĀKS

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas attīstības programmu „Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam, galvenais Daugavpils pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti ietekmējošais vides kvalitātes faktors saskaņā ar veikto iedzīvotāju aptauju ir tīrs gaiss.

KPFI projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestādēs” ir paredzēts uzlabot Daugavpils 3.vidusskolas un Daugavpils 15.vidusskolas energoefektivitāti, veicot gaismas ķermeņu nomaiņu pret energoefektīvām spuldzēm un armatūru. Projekta ieviešanu un vadību nodrošinās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde un Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments, kurām ir nepieciešamā pieredze projektu īstenošanā. Projektā plānotās aktivitātes paredzēts īstenot līdz 2015.gada 30.aprīlim.

Projektā iekļauto ēku telpu apgaismojums ir tehniski novecojis un nav energoefektīvs. Projekta īstenošanas rezultātā samazināsies kopējās izmaksas par elektroenerģiju, tiks paaugstināta izglītības iestādes ēkas energoefektivitāte un samazināta siltumnīcefekta gāzu emisija. Abās izglītības iestādēs esošie luminiscences gaismekļi ekspluatācijas laikā ir tehniski nolietoti, to gaismas plūsma ir izkliedēta pa visu telpu, apgaismojums uz darba virsmas vairākās vietās nesasniedz pat 300 luksus, savukārt enerģijas patēriņš ir augsts. Lai uzlabotu esošo situāciju, ēkas energoefektivitāti un samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, projekta ietvaros paredzēts realizēt energoauditā norādītos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus – 543 gaismas ķermeņu nomaiņu uz 286 energoefektīvām LED tipa spuldzēm un armatūru. Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota izglītības iestāžu iekštelpu apgaismojuma kvalitāte, samazināsies kopējās izmaksas par piegādāto elektroenerģiju, tiks sasniegta lielāka izglītības iestāžu ēku energoefektivitāte un samazinātas siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Plānotais kopējais enerģijas ietaupījums – 63 041,59 kWh/gadā. Plānotais CO2 emisiju samazinājums 31 052,60 kgCO2/gadā. Plānotais vidējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,42 kgCO2/euro gadā.

Projekta realizēšana atstās pozitīvu ietekmi uz Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, jo tiks samazināta kaitīgā oglekļa dioksīda emisija apkārtējā vidē, kas ietekmē ikvienu pilsētas iedzīvotāju. Tāpat projekta realizēšana sniegs ieguldījumu Daugavpils pilsētas iedzīvotāju informētības līmeņa celšanā par iespējām samazināt oglekļa dioksīda nonākšanu vidē un iespējām šim mērķim piesaistīt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

sabiedrisko attiecību speciāliste

Anita Pleša

t.65407434
 
Daugavpils 3. vidusskola