PILSONISKUMA NEDĒĻA DAUGAVPILS 3. VIDUSSKOLĀ

valstiskums

21.11.2014.

Daugavpils 3. vidusskolā ir ienācis novembris – patriotisma mēnesis. Šonedēļ skolēnu prātos skanēja Latvijas himna un pie sirds tuvāk piespraustas sarkanbaltsarkanās Latvijas svētku lentītes.

Skolēni piedalījās dažādos pasākumos, kuri tika rīkoti par godu Valsts svētkiem. Šī gada 7. novembrī 4., 6. un 7. klašu skolēni piedalījās Valsts robežsardzes dibināšanas 95.gadadienai veltīta LR Iekšlietu ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku vienību parādē, lai atcerētos un novērtētu Latvijas brīvvalsts robežsargu devumu Latvijas valsts labā un pelnīti atzīmētu mūsdienu robežsargu ieguldījumu valsts robežas drošības sistēmas attīstībā un sabiedrības drošības nodrošināšanā.

Lāpu gājiens Daugavpilī ir Lāčplēša dienas tradīcija, kurā tiek pieminēti visi Latvijas brīvības cīnītāji, kuri cīņās ir aizstāvējuši Latvijas godu, arī šogad 11. novembrī vidusskolēni kopā ar skolas kolektīvu Lāčplēša dienas ietvaros 11. novembrī devās gājienā.

Visu nedēļu skolā varēja iepazīties ar skolēnu redzējumu par Valsts svētkiem. 1.-10. klašu skolēni piedalījās zīmējumu konkursā „Latvijai 96”, konkursa uzvarētāji:

1. vieta – K. Baranovska (1.a), Ņ. Surtajevs (1.b), Ē. Tračums (2.b), A. Vaļevko (2.a), A. Djubina (3.b), V. Prihodko (4.b), D. Brovkins (5.b), D. Smiļgina (5.a).

2. vieta – J. Kauliņa (1.a), M. Kacare (1.b), A. Bebris (2.b), Dz. Bogdanovs (3.b), D. Grīnberte (4.b), A. Veselova (5.b), V. Nasire (5.a).

3. vieta – J. Kusiņa (2.b), M. Ņikitins (2.a), A. Gontars (2.c), V. Trofimova (4.b), I. Jasvina (3.a), S. Firsova (5.a).

Arī latviešu valodas un literatūras skolotāji rīkoja dažādus konkursus Valsts svētku ietvaros. 1. klašu audzēkņi piedalījās radošo darbu konkursā „Mans stāsts par Latviju” . 1. vietas ieguvēji: E. Ivanovskis (1.a), O. Kolosova (1.b), D. Mēters (1.c); 2. vietas ieguvēji: A. Morozovs (1.a), A. Ivanovs (1.b), S. Baranovskis (1.c); 3. vietas ieguvēji: A. Hersoņece (1.a), Ž. Bogdans (1.b), G. Tihanovs (1.c).

Apsveikumu „Daudz laimes, Latvija!” veidošanā piedalījās 2. klašu skolēni.

1. vieta - J. Jevsejeva (2.a), R. Kirillovs (2.b), A. Sokolovs (2.c).

2. vieta- L. Elksne (2.a), A. Boroviks (2.b), A. Ņebotovs (2.c).

3. vieta – V. Daškeviča (2.a), V. Petrova (2.b), E. Ražukova (2.c).

 

Pateicību par piedalīšanos radošo darbu konkursā „7 teikumi Latvijai” saņēma I. Jasvina (3.a), K. Komrakova (3.a), M. Stagoršne (3.a), A. Boroduļina (3.b), K. Boltrukeviča (3.b), J. Kažoha (3.b), D. Besecka (3.c), A. Surhovecka (3.c), I. Perminovs (3.c).

Glītrakstīšanas konkursa „Tev mūžam dzīvot, Latvija!” laureāti: 1. vieta – E. Teivāne (4.a), J. Mickjaviča (4.b), V. Smirnova (4.b); 2. vieta- D. Sļesareva (4.a), D. Grīnberte (4.b), L. Grigorjeva (4.b); 3. vieta- B. Golobokova (4.a), V. Prihodko (4.a), A. Drozdovska (4.b).

Pateicību par piedalīšanos radošo darbu konkursā „Nāk rudens apgleznot Latviju…”  pilsoniskuma nedēļas ietvaros saņēma 5.a un 5.b klašu skolēni.

Pilsoniskuma nedēļas noslēgumā 14. novembrī Daugavpils 3. vidusskolas sporta zālē notika svinīgā līnija par godu Latvijas Republikas Proklamēšanas 96. gadadienai. Nodziedot Latvijas valsts himnu skolas svinīgajā pasākumā, mums bija iespēja dzirdēt Daugavpils 3. vidusskolas direktoraVitālija Azareviča svinīgo uzrunu. Svinīgajā līnijā svētku noskaņu palīdzēja  radīt  skolēnu koris un deju kolektīvs ar jaukajām dziesmām un dejām.

Neskatoties uz patriotiskās nedēļas noslēgumu, pasākumi veltīti Latvijas Republikas Proklamēšanas 96. gadadienai turpinās visu novembri.

Liels paldies klasēm par piedalīšanos un visiem skolotājiem par ieguldīto darbu! Tikai kopā esot, mēs varam uzcelt stipru Latviju. Atbalstīsim viens otru! Paldies visiem, kas šajās nozīmīgajās dienās vēl Latvijai labu, kas tic Latvijas izaugsmei un nākotnei!

 

Informāciju sagatavoja:

skolas kolektīvs

 
Daugavpils 3. vidusskola