INOVATĪVS IZGLĪTĪBAS PILOTPROJEKTS "GATAVI RĪTDIENAI!"

1

23.10.2014.

22. oktobrī Nacionālajā bibliotēkā tika atklāts inovatīvais izglītības projekts skolām „Gatavi rītdienai!”. „Microsoft Latvia” un „Latvijas Mobilais telefons” īstenotā izglītības inovāciju pilotprojekta atklāšanā piedalījās arī  Daugavpils 3. vidusskolas 8. klašu skolēni 

Grišajevs Marks,

Pimanova Sofja,

Vigule Viktorija

Vlasovs Edgars,

Ablaževiča Linda,

Purcena Iveta,

Skromāne Anastasija 

un skolas vadība.

Skolēni piedalījās atklātajā stundā, kurā bija veicams grupu darbs. Katrai grupai bija jāizveido prezentācija, par konkrētu tēmu, piemēram, „Vai skolās nepieciešams agrāk ieviest karjeras izglītību?”, „Vai skolās ir jāievieš jaunas un modernas mācību metodes?” un  citi tāda veida jautājumi.

Šī projekta ietvaros notika planšetdatoru svinīga pasniegšana Latvijas skolām no dažādām pilsētām, arī Daugavpils 3. vidusskolai, kā arī tika sniegts ieskats tehnoloģiju jēgpilnā un motivējošā izmantojumā mācību procesā.

Projekta būtība ir 21.gs prasmēm un darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības nodrošināšana, personificēta mācīšanas modeļa ieviešana, skolēnu mācību motivācijas celšana un mācību procesa "iznešana" ārpus klases un stereotipiem.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) jaunajā ēkā - Gaismas pilī – arī Valsts prezidents Andris Bērziņš piedalījās  izglītības inovāciju pilotprojekta „Gatavi rītdienai!” prezentācijā un atklātajā stundā. Bērziņš projekta atklāšanas uzrunā norādīja: „Mazās valstis var būt stipras tikai tad, ja tās spēj paveikt ko tādu, kas ir ārpus ierastā. Un šodien ar šo projektu „Gatavi rītdienai!” mēs ko tādu esam iesākuši. Jo skolēni ir jaunāki, jo tuvāk viņi ir šai nākotnes realitātei, tādējādi arī sagatavotāki rītdienas izaicinājumiem. Tādēļ vēlu drosmi šajā projektā turpināt iesākto.”

Tāpat viņš pauž gandarījumu, ka projektā iesaistās arvien jaunas skolas un sadarbības partneri gan no Latvijas, gan no ārvalstīm.

„Gatavi rītdienai!” nav vienreizēja akcija, bet gan nepārtraukts process, kas sniedz iespēju skolēniem un skolotājiem paplašināt savu zināšanu un praktisko iemaņu apvāršņus, pārsteigt pašiem sevi un pārējos. Plānots, ka projekta ietvaros darbam ar tehnoloģijām līdz 2016.gada maijam tiks sagatavoti arī 75–100 skolotāji visā Latvijā.

 Picture 087

Picture 101

Picture 103

Picture 140

Picture 159

Informācija sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas projekta dalībnieki 
Daugavpils 3. vidusskola