DAUGAVPILS 3. VIDUSSKOLAS UN PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS SKOLĒNI UN SKOLOTĀJI GŪST PIEREDZI COMENIUSS PARTNERĪBAS PROJEKTĀ

muzizgl

25.09.2014.

Jau otro gadu mūsu skolas un Daugavpils Profesionālās vidusskolas skolotāju un skolēnu darba grupa turpina darbu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius 

 

apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projektā „Kultūras un dzīves vērtības multikultūras skolās” („Kulturelle und lebenswichtige Werte an multikulturellen Schulen”).

Šī gada septembrī Daugavpilī ir notikusi 4. partnerskolu dalībnieku tikšanās. Pirmajā dienā projekta dalībniekus (21 skolēnu no 3 valstīm un 8 skolotājus – viesus no Polijas Bidgoščas pilsētas R. Šūmaņa vārdā nosauktās ģimnāzijas un  Čehijas Kromeržižas pilsētas ģimnāzijas)  Daugavpils Profesionālajā vidusskolā sveica Profesionālās vidusskolas audzēkņi, pieredzējušās projekta koordinatores skolotāja Jeļena Sardiko un Ļubova Deļmuhamedova, skolas direktors Vitālijs Azarevičs.

Tikšanās mērķis bija, strādājot keramikas, pīšanas un Skrīveru saldumu „Mans roku darbs” darbnīcās,  iepazīt partnervalsts svarīgākās  kultūras vērtības. Uzņemot viesus, turpinājām viņus iepazīstināt ar ievērojamākajām Latvijas vietām. Daugavpilī apskatījām Baznīckalnu, kur Profesionālās vidusskolas audzēkņi vadīja pašu sagatavoto ekskursiju, Daugavpils Ledus hallē viesi ar prieku slidoja, skolotāji apmeklēja Marka Rotko mākslas centru un strādāja, īstenojot projekta uzdevumus, visi kopā devāmies ekskursijā uz vienu no Latvijas izcilākajiem arhitektūras pieminekļiem -  Rundāles pili. Projekta dalībniekus sirsnīgi uzņēma Daugavpils Poļu kultūras centrā. Viesi no Polijas dāvanā atveda centra bērniem daudz grāmatu, un poļu skolēni parādīja ludziņu poļu valodā.

Izsakām pateicību mūsu skolēnu Annas Maļinovskas, Viktorijas Izotovas, Georgija Pliska (10.a), Viktorijas Ņikitinas, Danilas Lopuha (10.b), Anastasijas Makarovas (11.b) ģimenēm, kuras uzņēma partnerskolu skolēnus. 

Visi projekta dalībnieki ar nepacietību gaida nākamās tikšanās Čehijā un Polijā.

                                                                     Informāciju sagatavoja projekta grupas skolotāji

DSC_0252

IMG_5743

IMG_5756

IMG_5770

IMG_5797 
Daugavpils 3. vidusskola