Klāt laiks turpināt ERASMUS+ KA1 mācības!

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo

Kritiskā domāšana ir ne tikai viena no caurviju prasmēm, kura jāapgūst skolēniem, bet ir nepieciešama arī jebkurā dzīves situācijā. Kaut gan izglītības reformas ietvaros šī prasme tiek mācīta pilnā sparā, dažreiz ir jāsaprot un jāredz jaunas iespējas to īstenot. Daugavpils 3.vidusskolas skolotājas Helēna Skripničenko un Ināra Kazakeviča devās uz Korfu Grieķijā, kur piedalījās Erasmus+ apmācības mobilitātē "Mācot kritisko domāšanu pusaudžu un jauno cilvēku klasē" (“Teaching critical thinking in teen and young adult classroom”) un pilnveidoja kritiskās domāšanas mācīšanas prasmes.

Korfu1

Kursā piedalījās pārstāvji no Slovākijas, Rumānijas un Itālijas. Kursā tika izskatītas tādas tēmas kā kritiskā domāšana un māksla, kritiska domāšana un mediji, kritiskā domāšana un personīgā attīstība, diferencēta pieeja apmācības procesā. Bija interesanti dalīties pieredzē ar dažādu priekšmetu skolotājiem un redzēt perspektīvas no vairākām pusēm. Angļu valodas skolotājiem tas bija svarīgs guvums, ko var lietot gan svešvalodas mācīšanā, gan sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem. Praktiskā daļa bija vislietderīgākā, jo tā pierādīja, ka mēs dodamies pareizā virzienā un mums ir pietiekamas zināšanas un prasmes, lai pilnveidotos pašiem un attīstītu kritiskās domāšanas prasmes skolēniem. Mēs vēlreiz pārliecinājāmies par to, ka idejas stundām ir visapkārt. Tas īpaši bija redzams Korfu, kur visapkārt ir vēsture, māksla un daba. Viena no darbnīcām norisinājās kafejnīcā, kura bija pilna ar mākslas darbiem. Tā bija ideāla vieta mākslas darbu analīzei, kritiskās domāšanas uzdevumiem, secinājumiem un radošai atmosfērai. Pat tāda stunda kā ritmika, kuru pasniedza skolotāja no Slovākijas un viņa sākumā nebija pārliecināta, kā to mācīt, izmantojot kritisko domāšanu, var tikt mācīta un apgūta, lietojot kritiskās domāšanas idejas ar spilgti izteiktu sasniedzamo rezultātu.

Mēs secinājām, ka Latvijā caurviju prasmju apguve, ieskaitot kritisko domāšanu, jau veiksmīgi norisinās, bet dažās Eiropas valstīs ir tikai uzsākta šīs reformas apspriešana. Mēs esam ļoti pieredzējuši un droši varam būt par piemēru skolām ārvalstīs.

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu Nr. 2019-1-LV01-KA101-060192 “Kompetences: no teorijas līdz praksei” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Korfu2

Korfu3

Korfu4

Korfu5

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

angļu valodas skolotājas

Helēna Skripničenko un

Ināra Kazakeviča

 
Daugavpils 3. vidusskola