Jaunieši apgūst uzņēmējdarbību starptautiskajā projektā

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo_5

      Uzņēmējdarbību var kļūdaini saistīt tikai ar ekonomisku darbību vai biznesa radīšanu, tomēr tas ir kas daudz vairāk. Uzņēmējdarbība ir viena no galvenajām kompetencēm mūsdienīgā izglītībā. Tā ir cilvēka spēja atpazīt iespējas un tiekšanās tās izmantot, spēja pārvērst idejas rīcībā, kā arī plānot un veikt darbības, lai sasniegtu mērķus. Mūsu jaunajā Erasmus+ projektā “Play the Enterpreneurial Game!” Daugavpils 3.vidusskolas skolēni varēs dziļāk apgūt šo būtisko kompetenci, kā arī skolotāji to veiksmīgāk ieaudzināt saviem skolotājiem.

    Ar šo ideju tika izveidots projekts, kurā bija iesaistītas skolas, kam ir pozitīva pieredze darbā ar uzņēmējdarbības kompetenci. Pirmās tikšanās laikā no š.g. 21.novembra līdz 23.novembrim Polijā, Zamoščā, projekta koordinatore Katažina Garbacika (Katarzhyna Garbacik) pastāstīja, kā skolotāji attīsta uzņēmējdarbības prasmi savā skolā vairākos priekšmetos. Projekta dalībnieki aprobēja dažas biznesa simulācijas spēles un konstatēja, ka ar to palīdzību bezriska vidē skolēni var izmēģināt, notestēt un uzlabot sava biznesa idejas un kompānijas attīstības stratēģijas pirms to praktiskas realizācijas uzņēmumā.

      Projektā tiks aicināti piedalīties skolēni, kas plāno saistīt savu tālāko karjeru ar biznesu. Divu gadu garumā skolēniem būs iespēja izvirzīt biznesa mērķus un tos sasniegt, iedziļināties taktiskajā vadībā, plānošanas un komunikācijas problēmu risināšanā. Visas apmācības notiks angļu valodā ar ekspertu piesaistīšanu no Portugāles, Vācijas, Grieķijas, Polijas, kā arī Latvijas. Tomēr skolotāji starptautiskajā komandā izveidos un aprobēs jaunas biznesa simulācijas spēles, gūs zināšanas par uzņēmējdarbības kompetences integrēšanu dažādos priekšmetos.

     Spēka un entuziasma pilni mēs atgriezāmies no pirmās tikšanas Polijā, lai īstenotu iecerēto. Priekšā mums ir divi interesanti projekta gadi. Mēs ticam, ka veiksmīgi sasniegsim savu mērķi un dalīsimies pieredzē gan ar savas skolas kolēģiem, gan ar pilsētas skolotājiem.

 

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu „Play the Enterpreneurial Game!” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

IMG_20191123_111513


IMG_20191123_123737


thumbnail_IMG_20191121_092047_1

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

skolotāja

Ināra Kazakeviča,

direktora vietniece

Alina Jeremenko

 
Daugavpils 3. vidusskola