Sociālo pedagogu apmācības Itālijā

 

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo

Skolas sociālā pedagoģe Solvita Lazdāne Erasmus+ programmas projekta Nr. 2019-1-LV01-KA101-060192 “Kompetences: no teorijas līdz praksei” ietvaros no 03.11.2019. līdz 10.11.2019. devās uz kursiem “Soft Skills and Emotional Intelligence for teachers and education staff”, Boloņā (Itālija) apgūt “mīkstās prasmes”, pilnveidotu emocionālo inteleģenci un publisko runu.

Šobrīd sabiedrībā plaši tiek debatēts par kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu, kas ļautu integrēt un apvienot mācību priekšmetus, par to, ka mācību procesā nepieciešams lielāks uzsvars uz prasmēm un kompetencēm.

Latvijā tikai nesen esam sākuši runāt par “mīkstajām prasmēm”. Mīkstās prasmes (soft skills) ir zināšanas, kuras nav iekļautas kāda konkrēta mācību priekšmeta programmā, jo ir pārāk specifiskas un apgūstamās tieši konkrētā situācijā. Piemēram: efektīvas komunikācijas, sadarbības, kreativitātes, elastīguma, patstāvības, problēmu risināšanas prasmes, plānošanas un organizēšanas prasme, stresa noturības prasme, informācijas atrašanas un pārvadīšanas prasme, citu ietekmēšanas un līderības prasme.

Tās ir lietas, kas neiekļaujas nevienā mācību priekšmetā un tanī pat laikā iekļaujas visos. Kompetencēs balstītas izglītības atslēga ir skolēna zināšanu un prasmju pilnveide. Tas nozīmē, ka absolvents rezultātā būs ne tikai zinošs, bet arī radošs, atbildīgs, komunikablāks, spēs labāk iekļauties komandā, plānot savu laiku u.tml. Viņš būs tendēts izdarīt vairāk, nekā no viņa prasa gan konkrēts uzdevums skolā, gan nākotnē darba devējs, un tieši šādus darbiniekus augstu novērtē darba tirgū.

Kādas tad aktivitātes tika piedāvātas kursos “mīksto prasmju” attīstīšanai?

Arī man kopā ar grupas dalībniekiem bija iespēja iejusties studenta lomā un veikt dažus praktiskos vingrinājumus sadarbības, komunikācijas un problēmu risināšanas prasmju attīstīšanai, pilnveidot prasmes, kas saistītas ar sociālo atbildību, līdera prasmes, attīstīt spēju strukturēti un argumentēti paust savu viedokli, publiskās runas pezentācijas veidošana, tika veikti dažādi  pašnovērtējuma testi par visām “mīkstajām prasmēm”, piedāvātas vairākas komplicētas metodes  objektīvākai “mīksto prasmju” attīstības līmeņa mērīšanai, praktiskie uzdevumi, videotreniņi, vērtēšanas apraksti u.c., ko droši varēs izmantot ikdienas darbā ar skolēniem un skolotājiem.

Vēl aizvien esmu pārdomās par “mīkstajām prasmēm”, to nozīmi ikdienas pedagoga darbā un mūsu attieksmi pret tām. Ne velti talantīgi skolotāji atšķiras ne tikai ar zināšanu dziļumu, bet arī ar spēju izskaidrot un nodot priekšmeta zināšanas, tas ir, ar efektīvāku komunikāciju, sadarbību, kreativitāti, līderību un daudzām citām “mīkstajām prasmēm”. 

Paldies programmai Erasmus+ par unikālo iespēju attīstīties, pilnveidoties un iet pasaules laika ritmam līdzi!

Lai mums visiem kopā izdodas attīstīt savas “mīkstās prasmes”!

 

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu Nr. 2019-1-LV01-KA101-060192 “Kompetences: no teorijas līdz praksei” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+. 

1_2


2_2


3n


4_3

 Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

sociālā pedagoģe

Solvita Lazdāne

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola