Daugavpils 3.vidusskolas skolēni apgūst dramatizāciju un teātra spēli Slovēnijā

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo_3

    Š.g. 11.-13.novembrī  Slovēnijā, pilsētā Ļubļanā, ģimnāzijā “Poljane” notika kārtējā tikšanās ES Erasmus+ projektā „F.I.S.T.”. Projektu koordinē Itālijas skolas angļu valodas skolotāja Gabriela Glielma. Slovēnijā projekta dalībnieku tikšanos koordinē Petra Novaka. Projektā mūsu skolu pārstāv 11.klašu skolēni Samira Garajeva, Jeļena Skrobova un Armands Ceruks un pedagoģes Ilona Derjugina un Alla Laizāne.

     Projekta galvenie mērķi ir veicināt radošas, harmoniskas, atbildīgas un pilsoniski aktīvas personības veidošanos un attīstību, stiprināt audzēkņos savas tautas kultūridentitāti un radīt priekšstatu par citu tautu kultūrām, iepazīstināt ar teātra mākslas pamatelementiem.

     Projekta darbā tika pavadītas trīs jēgpilnas dienas. Pirmajā dienā skolēniem un skolotājiem tika piedāvāta iespēja gūt informāciju par Slovēnijas kultūru, vēsturi un ikdienas dzīvi. Pēc nejaušības principa tika veidotas komandas no trim dažādu valstu jauniešiem, kad skolotājiem un skolēniem bija jāatbild uz intelektuāliem jautājumiem, kas sevī ietvēra informāciju par vēsturi, mākslu, kultūru saistībā ar Slovēniju. Komandu dalībniekiem nācās papūlēties, lai vienotos par vēlamo atbildes variantu. Pēc tam viesiem tika piedāvāta iespēja apgūt slovēņu valodas pamatfrāzes. Slovēnijas skolēni arī devās ekskursijā pa Ļubļanu, kur projekta dalībnieki varēja apskatīt ievērojamākās vietas vecajā pilsētā.

     Trīs mēnešu laikā projekta dalībniekiem vajadzēja uzrakstīt stāstu par dzimuma stereotipiem sabiedrībā. Visi stāsti tika novērtēti saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kurus apsprieda triju valstu skolotāji. Trīs labākie stāsti, kurus uzrakstīja 11.b klases skolnieces M.Hakimova, K.Rutkovska un A.Nečajeva, bija paņemti līdzi uz Slovēniju. Pirmā vizītes diena bija īpaši nozīmīga, jo notika balsošana, kuras laikā tika izvēlēts labākais stāsts no katras valsts. Par labāko mūsu skolas stāstu tika atzīts 11.klases skolnieces Megijas Hakimovas darbs “Milimetri”. Tajā ir atspoguļoti virtuālās komunikācijas stereotipi.

      Otrajā vizītes dienā ģimnāzijas “Poljane” skolotāji piedāvāja iespēju mūsu skolēniem apmeklēt drāmas un angļu valodas nodarbības, padziļināt zināšanas angļu valodā stundu laikā. Draudzīgās sarunās skolēni iepazinās ar Slovēnijas skolas dzīvi, uzzināja, ka stunda ilgst 45 minūtes, starp stundām ir 5 minūšu starpbrīži.

      Trešajā vizītes dienā notika svinīgais pasākums. Pasākumu atklāja un noslēdza īpaši emocionāls mirklis – skanēja Slovēnijas himna. Trīs izvēlētie stāsti tika lasīti mūzikas pavadījumā ļoti draudzīgajā skolēnu un skolotāju lokā. Skolēni aktīvi komunicēja internacionālajās grupās un apsprieda aktuālākos sabiedrībā esošos dzimuma stereotipus. Pēc tam skolēniem, kas lasīja stāstus, tika uzdoti jautājumi par stāsta rakstīšanas procesu, idejām un emocijām.

       Dienas noslēgumā tika definēti miniizrāžu novērtēšanas kritēriji. Katras skolas dalībnieki, pamatojoties uz izvēlēto radošo darbu, iestudēs izrādi, kas tiks rādīta nākamās projekta tikšanās laikā aprīlī Daugavpils 3.vidusskolā, Latvijā.

     Apkopojot brauciena iespaidus, brauciens uz Slovēniju bija vienreizēja iespēja skolēniem produktīvi, izglītojoši un interesanti pavadīt laiku kopā ar vienaudžiem no citām valsīm. Tā bija lieliska iespēja parādīt sevi, pārliecināties par savām komunicēšanas prasmēm, kā arī ar lepnumu pārstāvēt ne tikai savu skolu un pilsētu, bet arī visu Latviju.

        Pedagogi un audzēkņi ir radošuma un ideju pilni. Novēlam veiksmi dalībniekiem projektā!

 

 Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu "FIST” (Fighting Identities Stereotypes Together) “KIDS” (Kopā pret ID stereotipiem) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.


IMG-20191111-WA0057


IMG-20191113-WA0035


thumbnail_IMG-20191113-WA0018


IMG-20191113-WA0042

 

 

IMG_20191111_092308


IMG_20191111_093834


IMG_20191111_120328


IMG_20191113_120414


IMG_20191113_125424

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas skolotājas

Alla Laizāne un Ilona Derjugina


 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola