Uz kompetencēm caur projektu darbu

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo

Šodien daudz runājam par izglītības reformu, par ciešu mācīšanās saistību ar reālo dzīvi.

Projektu darbs ir vislabākais piemērs jaunās pieejas mācību saturam. Grūti atrast situāciju, kur mācībām ir vairāk saistības ar reālās dzīves situācijām, vairāk motivācijas un intereses apgūst svešvalodas. Pagājušajā nedēļā mūsu Daugavpils 3.vidusskolā tam bija veiksmīgs piemērs, jo mēs organizējām ERASMUS+ projekta “The cultural mosaic of Europe-Influences and cross-influences in European civilization” tikšanos ar skolēniem no Spānijas, Itālijas, Polijas un Grieķijas. Mūsu projekta mērķis ir padziļināt skolēnu zināšanas vēsturē, arhitektūrā, iepazīties ar savu kultūrvēsturisko mantojumu, savām saknēm. Līdz ar to organizējām stundas, kurās bērni internacionālās grupās apguva tēmas, rīkojām debates, prezentācijas, diskusijas. Jaunieši paši organizēja vēsturisko orientēšanās spēli galvaspilsētā, paši organizēja viktorīnas un filmēja sižetus par uzdotajām tēmām. Bija prieks redzēt, cik ieinteresēti un motivēti bija jaunieši, strādājot kopā, cik iesaistīti viņi bija procesā. Daudz sadarbojāmies ar mūsu kolēģiem no citām valstīm par mācību procesa organizēšanu un saturu, un tomēr bijām apmierināti ar rezultātu. Skolēnu zināšanu pārbaude nedēļas beigās apstiprināja mūsu cerības.

Vēl viens spilgts iespaids palika par ciemiņu dzīvošanu viesģimenēs. Mūsu skolēni iejutās viesmīlīgo saimnieku lomās. Kopā ar vecākiem piedalījās vakara aktivitātēs, organizēja latviešu tradicionālo ēdienu vakariņas, dejoja kopā ar latgaliešu grupu “Dyrbyni”. Daudzi bērni pirmo reizi rādīja savu pilsētu un valsti draugiem no citām valstīm.

Tā bija ļoti aizrautīga un piedzīvojumu pilna nedēļa, kura deva iespēju iepazīt jaunus cilvēkus un jaunas kultūras, pārbaudīt savas komunikācijas spējas un angļu valodas zināšanas, kā arī gūt pamatu jaunu valodu apgūšanai.

Sabīne stāsta: “Paldies par doto iespēju. Nedēļa paliks atmiņā ilgu laiku!”

Samira: “Daudz ko uzzināju. Ceru, tā nav pēdējā iespēja strādāt internacionālā komandā.”

Evelina: “Paldies, ka palīdzat atvērties un noticēt sev!”

Erika: “Pateicoties mūsu projektam es apguvu daudz jaunu zināšanu par mūsu vēsturi, par tradīcijām. Paldies par emocijām un iespēju attīstīties!”

Jeļena: “Gaidu savus draugus ar viņu ģimenēm ciemos!”

Daugavpils 3. vidusskolas Erasmus+ programmas projektu The cultural mosaic of Europe-Influences and cross-influences in European civilization (“Eiropas kultūrmozaīkas mantojums”) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

FOTO

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas direktora vietniece

Alina Jeremenko

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola