Projektu nedēļa...

Aizvadīta un izvērtēta vēl viena Projektu nedēļa mūsu skolā. Šajā mācību gadā projektu nedēļas kopējā tēma bija veltīta skolēnu ģimenēm – „Ģimenes svētki”, jo saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu 2012.gads ir pasludināts par Aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes gadu. Skolēniem bija lieliska iespēja tuvāk iepazīties ar klasesbiedru ģimenes locekļiem, ģimeņu tradīcijām, akcentējot ģimenes lomas nozīmību katra cilvēka dzīvē.

Projektu norises gaita, projektu prezentācijas, klašu audzinātāju atsauksmes un daudzveidīgie materiāli liecina, ka projektu nedēļai izvirzītie mērķi un uzdevumi ir sasniegti: ir izstrādāti Ģimenes svētku scenāriji. Projektu nedēļas izvērtējumos dominē pozitīvas atsauksmes, ir uzsvērti tādi ieguvumi kā:

  • jaunas zināšanas par klasesbiedru ģimenes locekļiem;
  • prasme apkopot informāciju;
  • prasme gatavot prezentāciju un uzstāties savu klasesbiedru un ģimenes locekļu priekšā;
  • prasme noorganizēt un vadīt pasākumus citiem;
  • iespēja iepazīt daudzas interesantas personības;
  • apkopot klases un skolas pozitīvo pieredzi
  • iespēja pašiem iesaistīties dažādās sportiskās, veselību veicinošās un izzinošās aktivitātēs;
  • attīstīt pētnieciskās darbības prasmes.

Visās klasēs Ģimenes svētki notiks laika posmā no 9. marta līdz pat maija beigām.

9. un 12. klašu skolēni Projektu nedēļā kārtoja izmēģinājuma eksāmenus un gatavojās festivālam „ Pavasara iedvesmotie”.

10. un 11. klašu skolēni izstrādāja Ģimenes svētku scenārijus, kā arī 10. februārī veiksmīgi aizstāvēja pētnieciskos darbus, pie kuriem strādāja vairākus mēnešus.

9. februārī 5.- 8. klašu skolēni aktīvi piedalījās Olimpiskajā dienā. Tika sadalīti 4 medaļu komplekti starp meitenēm un zēniem.

Paldies gan skolēniem, gan klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem par paveikto darbu!

 

Sagatavoja:

direktores vietniece audzināšanas darbā Natālija Petrova

 

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola