Not Published
Reģionālais inovatīvas pieredzes seminārs

Daugavpils 3. vidusskolā 2012. gada 2. februārī notika Latgales novada inovatīvas pieredzes skolu kārtējais seminārs „Zināšanu meklēšana - pētniecība”. Semināru organizēja Daugavpils 3. vidusskolas pedagogu komanda sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Izglītības satura centru. Ar veiksmīga darba novēlējumiem uzstājās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieki – Ināra Sprindžuka un Regīna Bogdanova.

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Izglītības satura centra un LU DZMIC pārstāvji Līga Čakāne un Andris Nikolajenko informēja par reformas aktualitātēm. Pasākumā piedalījās Krustpils pamatskolas, Kalsnavas pamatskolas, Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijas komandas un Daugavpils 11. pamatskolas, 9. vidusskolas, 12. vidusskolas, 15. vidusskolas un J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas administrācijas pārstāvji. Kopā atbalsta pasākumā piedalījās 35 pedagogi. Pasākumā tika akcentēti pētnieciskās darbības jautājumi, to nozīme un iekļaušana mācību procesā. Vērošanai un analīzei tika piedāvātas 4 stundas:

  • Matemātika 9.a klasē A.Stavicka Stundas tēma: „Praktiska satura uzdevumi, kuros lieto zināšanas par riņķa līniju, sektoru un segmentu”. Matemātiskie aprēķini un praktiskā dzīve.
  • Dabaszinības 5. klasē S.Zabarovskis Stundas tēma: „Asinsrite”. Darbs ar informāciju, pētnieciskās darbības elementi.
  • Fizika 8.a klasē L.Koroševska Stundas tēma: „Sniega kušanas temperatūras noteikšana”. Didaktiskās spēles un pētniecības elementi.
  • Ķīmija 11.a klasē V.Jefimova Stundas tēma: „Hlorūdeņradis. Sālsskābe. Laboratorijas darbs.

Pēc stundu vērošanas pedagogi konstruktīvi, dziļi un daudzpusīgi analizēja stundu posmus, skolotāja un skolēnu darbības, kas sekmēja skolēna sasniedzamo rezultātu. Matemātikas stundas analīzi vadīja Svetlana Rodionova, fizikas stundas – Larisa Dubovska, dabaszinību un ķīmijas – Andris Nikolajenko. Apspriedes gaitā tika noskaidroti iespējamie stundas uzlabojumi un izteikti pateicības vārdi skolotājiem.

Netradicionālās mācību metodes dalībnieki varēja redzēt projekta „No kvanta līdz teātrim, no teātra līdz kvantam” videofragmentā.

Skolotāji grupās analizēja konkrētas, ar pētniecību saistītas situācijas, kuras piedāvāja izlozēt Līga Čakāne.

Semināra dalībniekiem bija iespēja apmeklēt skolas muzeju. Pēc semināra izvērtējuma skolas direktore Alla Grjaznova pateicās skolotājiem, stundu analīzes vadītājiem un VISC pārstāvjiem par veiksmīgo un nozīmīgo darbu.

ES projekta „Inovatīvas pieredzes skola”

koordinatore L.Dubovska

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola