Not Published
XI Starptautiskie Humānas pedagoģijas lasījumi Maskavā

12. janvārī mūsu skolas skolotājas Marina Fekļistova, Olita Ļitvinska, Ieva Vitkova un Natālija Petrova atgriezās no XI Starptautiskajiem Humānās pedagoģijas lasījumiem „Skolotāj, iedvesmo mani radošumam!” Lasījumi notika trīs dienas Maskavā.

Pirmajā dienā – 9.janvārī – notika svinīga lasījumu atklāšana. Pedagogiem bija iespēja piedalīties septiņās darba laboratorijās, kurās tika risinātas dažādas problēmas, izteikti ierosinājumi darba uzlabošanai skolās. Tematika bija ļoti dažāda – darbs ar vecākiem, kultūra, skolvadība, audzināšana un mācību procesa īstenošana pirmskolā, sākumskolā un vidusskolā. Otrajā dienā tika sniegtas  septiņas meistarklases par dažādām tēmām, kurās pedagogi dalījās savā labākajā  darba pieredzē un pedagoģijas zinātņu doktores Veras Aleksandrovas un Ukrainas pilsētas Artemovska bioloģijas skolotājas, vairāku grāmatu autores Viktorijas Bakas lekcijas. Trešajā dienā notika paveiktā darba apkopojums, apbalvošana un nākamo lasījumu tēmas apspriešana.
Brīvajā laikā mūsu pedagogi  apmeklēja Sarkano laukumu, Arbatu un citas ievērojamās vietas Maskavā.
12. lasījumu tēma būs „Humānas pedagoģijas manifests- kustība nākotnē ” .

 

Informāciju sagatavoja:
direktores vietniece audzināšanas darbā Natālija Petrova

 

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola