Inovatīvas pieredzes seminārs

Daugavpils 3.vidusskola 2011.gada 7.decembrī ES projekta „Inovatīvas pieredzes skola” ietvaros organizēja atbalsta pasākumu dabaszinātņu un matemātikas reformu ieviešanai. Pasākumā tika aicināti 11. pamatskolas, 9.vidusskolas, 10.vidusskolas, 12.vidusslkolas, 13.vidusskolas, 15.vidusskolas skolas un Poļu ģimnāzijas bioloģijas, ķīmijas, fizikas, matemātikas skolotāji un administrācija.

Kopā atbalsta pasākumā piedalījās 32 pedagogi. Pasākumā tika akcentēta skolotāja un administrācijas loma reformu ieviešanā un skolēnu intereses un motivācijas veicināšanā, noskaidrota pieeja stundas vērošanā. un interesei dalībnieki apmeklēja un vēroja stundas, kuras vadīja pieredzējuši skolotāji.

Matemātika

9.a klasē

A.Stavicka

Stundas tēma: Kvadrātfunkcijas grafika konstruēšana

Bioloģija 7.b klasē

S.Zabarovskis

Stundas tēma: Sēklu uzbūve

Fizika 12.a klasē

L.Koroševska

Stundas tēma: Gaismas difrakcija

Ķīmija 8.b klasē

V.Jefimova

Stundas tēma: Bināro savienojumu ķīmiskās formulas, nosaukumi

Pēc stundu vērošanas pedagoģi konstruktīvi analizēja stundu posmus un darbības, kas sekmēja skolēnam sasniedzamo rezultātu. Stundu analīzes vadīja skolas direktora vietnieki A.Giptere, D.Zahareviča, L.Dubovska un M.Jurušs. Apspriedes gaitā tika noskaidroti iespējamie stundas uzlabojumi. Nobeigumā skolas komandas vienojās par turpmāko sadarbību. Matemātikas un dabaszinību skolotāji plāno tikties 2012.gadā janvārī.

 

L.Dubovska, projekta koordinātors 29725851

 

DSC_0006

DSC_0009

DSC_0016

DSC_0017

DSC_0023

DSC_0027

DSC_0031

DSC_0036

DSC_0037

 
Daugavpils 3. vidusskola