Bilingvālā diena Daugavpilī

28. oktobrī mūsu skolas telpās notika Bilingvālā diena 2011. Bilingvālo dienu mērķauditorija: Latgales reģiona bilingvālo mācību skolotāji, izglītības procesa organizatori un vadītāji. 110 pasākuma dalībniekus,

tai skaitā mūsu skolas direktore Alla Grjaznova, direktores vietnieces Natālija Petrova un Diāna Zahareviča, skolotāji Irina Ņevedomska, Ināra Jasvina, Jeļena Grinčišina, Žanna Majevska, Anna Stavicka, Olga Čebajeva, Sergejs Zabarovskis, Lidija Plociņa un Valentīna Jefimova, iepazīstināja ar aktualitātēm bilingvālajā izglītībā, kā arī ar projektā "Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai" izveidotajiem bilingvālās izglītības mācību un metodiskajiem līdzekļiem. Direktores vietniece Larisa Dubovska vadīja darbu grupā „Mācību materiāls bilingvālajā izglītībā skolēnam un skolotājam bioloģijā”.

Īstenot projektu "Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai" Latviešu valodas aģentūra uzsāka 2008. gadā. Projekta mērķis ir sniegt metodisku atbalstu pedagogiem vispārējā un sākotnējā profesionālajā izglītībā valsts valodas mūsdienīgai apguvei un bilingvālo mācību sekmīgai īstenošanai.

Vienā no projekta aktivitātēm "Mācību un metodisko līdzekļu izveide bilingvālajai izglītībai" izveidoti mācību līdzekļi bilingvālajām mācībām septiņiem mācību priekšmetiem (matemātikā, fizikā, ķīmijā, vēsturē, bioloģijā, ģeogrāfijā, sociālajās zinībās) 7.-9. klasei, metodiskais līdzeklis bilingvālo mācību pedagogiem „Rakstītprasmes pilnveide latviešu valodā dažādos mācību priekšmetos” un rakstu krājums „Jaunais un aktuālais bilingvālajā izglītībā Latvijā un pasaulē”.

Paneļdiskusujā „Bilingvālā izglītība – vienlīdzīgas iespējas darba tirgū un izglītībā”, kuru vadīja izglītības politikas pētniece Marija Golubeva, aktīvi piedalījās 11.a klases skolniece Elvīra Pliska.

 

Informāciju sagatavoja

Daugavpils 3.vidusskolas BI koordinatore

Natālija Petrova

 

DSC_0089

DSC_0093

DSC_0095

DSC_0097

DSC_0100

DSC_0108

 
Daugavpils 3. vidusskola