Apgūstam jaunos DZM materiālus

Daugavpils 3.vidusskolā 2011.gada 19.oktobrī Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra Eiropas sociālā fonda projekta „Inovatīvās pieredzes skola” komanda (A.Stavicka, L.Koroševska, V.Jefimova, S.Zabarovskis, L.Dubovska) organizēja pilsētas matemātikas un dabaszinību priekšmetu skolotājiem darbu mācīšanās grupās „Kā strādāsim ar projekta videomateriāliem?”

Skolotājiem bija iespēja vēlreiz izprast projekta „Matemātika un dabaszinānes” atbalsta materiālu sistēmu, iepazīties ar mācību filmu saturu un apspriest to veiksmīgu izmantošanu izziņas procesā.

Matemātiķu mācīšanas grupa izvērtēja mācību filmas „Matemātika praksē”, ķīmiķu - mācību filmas „Naftas produktu izmantošana” iespējas efektīvi iekļaut mācību procesā. Fizikas skolotāji runāja par mācību filmu „Mājokļa siltumapgāde”, „Viedā māja”, „Kas ir inerce” un „Elektrodrošība” lietderību un vietu mācību procesā. Mācību filmas „Indīgās sēnes un ogas ” un „Mūsdienu pētniecības metodes” apskatīja un apsprieda bioloģijas skolotāji.

Skolotāji runāja, kā var aktivizēt domāšanu pirms filmas skatīšanas, kādi uzdevumi tiek plānoti skatīšanās laikā un kādi – pēc tās.

Pēc visu dalībnieku viedokļa mācību filmu „Izglītība nākotnes profesijai” var izmantot ne tikai matemātikas un dabaszinību priekšmetu stundās, bet arī klases stundās un organizējot projektu darbu. Patīkami, ka lielu interesi par atbalsta materiāliem izrādīīja Daugavpils Celtnieku profesionālas vidusskolas pasniedzēji.

 

L.Dubovska,

Daugavpils 3.vidusskolas direktora vietniece,

projekta „Inovatīvās pieredzes skola” koordinatore.

 

 

IMG_0475

IMG_0478

IMG_0482

IMG_0484

IMG_0485

IMG_0487

IMG_0488

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola