Pieredzes apmaiņa

Piektdien, 14. oktobrī Daugavpils 3. vidusskolā pieredzes apmaiņas vizītē viesojās Bauskas 2. vidusskolas 32 skolotāji un skolēnu vecāki.

Viesi tika iepazīstināti ar CLIL pieeju mūsu skolā, darba organizāciju tālmācībā, skolas datu bāzi, ka arī apmeklēja stundas latviešu valodā un literatūrā 1.a klasē ( sk. Iveta Miloslavska ), matemātikā 2.a un 8.b klasēs ( sk. Tatjana Hlopoka un Anna Stavicka ) , dabaszinībās 3.c un 6.b klasēs ( sk. Gunta Ivanova un Sergejs Zabarovskis ) , ķīmijā 9.b klasē ( sk. Valentīna Jefimova ), vēsturē 10.b klasē ( sk. Valentīna Gudovska ) un fizikā 11.a klasē ( sk. Larisa Koroševska ).

Ciemiņi iepazinās ar mūsu skolu, apmeklēja skolas muzeju.

Par to, ka pasākums bija izdevies, liecina pozitīvās atsauksmes gan no viesiem, gan pašu skolas skolēniem un skolotājiem. Tādēļ sakām lielu paldies visiem atbalstītājiem- tautas deju kolektīvam „ Dejotprieks” un skolotājai Ivetai Miloslavskai par brīnišķīgām dejām, solistēm Jelizavetai Sļesarevai, Evitai Teivānei un skolotājai Marutai Veļičko par skanīgajām dziesmām, ēdnīcas vadītājai Marijai Ivanovai un viņas komandai par garšīgajām pusdienām, CLIL skolotājām Olgai Vasiļjevai un Jevgeņijai Sedačai par saturīgu nodarbību, muzeja pulciņa dalībniecēm un skolotājai Innai Puskarjovai par interesantu stāstījumu un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Bilingvālās izglītības centra metodiķei Lidijai Plociņai par palīdzību pieredzes semināra organizēšanā.

 

Skolas administrācija

 

 

Noderīgi

Pieslēgties e-klasei

uzdevumi_logotips

 macibu_gram

obligata_litra

 

Saites

 DPIP

ES
VISC
Erasmus
DZM
LVA
Daugavpils 3. vidusskola