Tiekamies dejā

Š.g. 25.aprīlī notika pilsētas tautas deju kolektīvu pasākums „Tiekamies dejā”. Mūsu skolu pārstāvēja trīs dejotāju grupas- 1.klašu, 2.-3.klašu un 4.klašu dejotāji. Pēc uzstāšanās rezultātiem tika izvirzīti dalībnieki uz starptautisko tautas deju festivālu „Latvju bērni danci veda” š.g. 2.jūnijā Gulbenē.

Pateicoties dejotāju ieguldītajam darbam, Daugavpils 3.vidusskolu šajā festivālā pārstāvēs 2.-3.klašu kolektīvs un 4.klašu „Dejotprieks”.

Paldies skolas administrācijai par rasto iespēju finansēt abu kolektīvu dalību festivālā Gulbenē, skolotājām T.Hlopokai, O.Ļitvinskai un dejotāju vecākiem par atbalstu pilsētas pasākumā „Tiekamies dejā”.

Pielikumā - prezentācija par gaidāmo pasākumu Gulbenē , uz kuru dosies arī „atbalsta grupa”-skolotājas J.Kasecka un M.Fekļistova.

Informāciju sagatavoja tautas deju kolektīvu vadītāja I.Miloslavska

 
Daugavpils 3. vidusskola