"Zīlītes" konkursu rezultāti:

Bērnu bibliotēka „Zīlīte” organizēja konkursus:

pašdarināto grāmatu konkursu „Maza cilvēka grāmatiņa-2012”

un ilustratoru konkursu „Ciemos nāk pasaka”.

 

Pašdarināto grāmatiņu konkursa rezultāti:

2. vieta – Evita Teivāne 1.a kl.

2. vieta – Jūlija Jacina 4.b kl.

3.vieta – Marta Lāce 2.a kl.

Atzinība – Renāta Afanasjeva 1.a

E.Viguls 1. a kl. – pateicība

A. Rakuls 2. b kl. – pateicība

D.Brovkins 2. b kl. – pateicība

E.Vinogradova 3. c kl. - pateicība

A.Maksimova 2. b kl. – pateicība

V.Bogdane 3. b kl. - pateicība

J.Skrobova 3.c kl. - pateicība

E.Vinogradova 3. c kl. - pateicība

A.Tiliševska 3 .c kl. - pateicība

E.Fedotovs 3. a kl. – pateicība

E.Danilova 3.c kl. - pateicība

 

Ilustratoru konkursa rezultāti:

Atzinība – Liza Ponomarjova 3.a kl

Atzinība – Valērija Kurkina 3.c kl.

 

Paldies visiem par piedalīšanos konkursos!! Apsveicu visus uzvarētājus!!! Paldies klases audzinātājām: G.Ivanovai, I.Miloslavskai, T.Hlopokai, I.Jurušai un vizuālās mākslas skolotājai V.Samuļevičai.

Skolas bibliotekāre

 
Daugavpils 3. vidusskola