JAUNS PROJEKTS SKOLĀ

Kopš 2013. gada septembra mūsu skolā īsteno Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projektu „Kultūras un dzīves vērtības multikultūras skolās” („Kulturelle und lebenswichtige Werteanmultikulturellen Schulen”), kurš turpinās līdz 2015.gada 31.jūlijam.

Projekta mērķis ir veicināt jaunatnes kulturālās un dzīvessvarīgās vērtības, attīstīt starpkultūru kompetenci, rast identitāti un tolerantismu attiecībā pret savu un citām Eiropas kultūrām.

Projektā piedalās 3 valstis: Latvija, Polija, Čehija. Projekts tiek virzīts uz ievērojamām vēsturiskām vietām, kuras projekta kopīgai dalībnieku eksistencei ir īpaši nozīmīgas. Kā arī projekts dod iespēju salīdzināt jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un viņu interešu loku, tradicionālos ģimenes paradumus dažādās Eiropas valstīs.

Tiek plānoti mobilitātes braucieni uz Čehiju, Poliju, kā arī viesu uzņemšana mūsu skolā. Skolēniem būs iespēja iepazīsties ar ģimenes  paradumiem,  apzināti bagātināt  jauniešu dzīves veidu.

Projektu 100% apmērā finansē Valsts izglītības aģentūras  Mūžizglītības programmas apakšprogramma Comenius.

Projekta grupa jau sāka sagatavošanos braucienam uz Čehiju, kurš notiks oktobra sākumā.

 DSC00793

Projekta koordinatore Jeļena Sardiko

 
Daugavpils 3. vidusskola