METODISKAIS DARBS ĀRPUS ROBEŽĀS.

Mūsu skolotāju metodiskais darbs neaprobežojas skolas vai tikai valsts apmēros. Šajā gadā Viskrievijas pedagoģisko ideju festivāls „Atklātā stunda” kļuva par masveidīgi  pārstāvētu atklāto pedagoģisko forumu, kurā piedalījās mūsu skolas skolotājas Olga Vasiļjeva un Ināra Jasvina.

 Festivāls – tā ir vieta domām, pieredzei un radošām idejām. Tieši šeit mūsu skolas skolotāji izmēģināja savus spēkus, dalījās savā pieredzē, kaut arī valstu izglītības sistēma un mācību programmas  ir atšķirīgas.

Festivāla galvenā forma bija prezentācija. Pēc nolikuma festivāla dalībnieki varēja piedāvāt publikācijas mācību stundām, klases stundām un vecāku sapulcēm. Autoriem vajadzēja iepazīstināt ar savu darbu kompleksās publikācijas veidā, kur vajadzēja parādīt savas prasmes, iemaņas kopīgā mācību prezentāciju un stundu plāna veidošanā.

Festivāla moderatori bija izvirzījuši diezgan stingras prasības, kuras vajadzēja ievērot metodisko izstrādājumu veidošanā. Grūtākais bija, lai Latvijas skolu pedagogu metodiskās izstrādnes būtu pieņemtas un atzītas, kā arī būtu izmantojamas Krievijas izglītības sistēmas ietvaros.

Pūles nebija veltīgas. Abi iesniegtie raksti bija pieņemti, publicēti un apstiprināti ar sertifikātu, dalībnieki apbalvoti ar diplomiem par savas pieredzes popularizēšanu.

IMG_1366

 
Daugavpils 3. vidusskola