Jauno mācību līdzekļu iegēde

Š. g. 7.augustā stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā, saskaņā ar kuriem no 2013.gada 1.septembra mācību literatūras, kā arī metodisko līdzekļu, uzziņu literatūras un digitālo mācību līdzekļu un resursu (elektronisko izdevumu) iegādi pilnībā finansē no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām. Grozījumi Izglītības likumā nosaka valsts, pašvaldības un vecāku atbildības sadalījumu mācību līdzekļu finansēšanā.

 

Sākot ar šā gada 1.septembri, skolēnu vecākiem par saviem līdzekļiem ir jānodrošina šādu mācībām nepieciešamu materiālu iegāde:

  • kancelejas preces,
  • apģērbs un apavi,
  • atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā, skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām.

 

Skolas padome var lemt arī par citu mācību līdzekļu iegādi papildus valsts un pašvaldības finansētajiem.

Informāciju par nepieciešamajiem mācību līdzekļiem skolēnu vecāki var uzzināt izglītības iestādē.

Sīkāko informāciju var atrast šeit >>>

 
Daugavpils 3. vidusskola