Par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem pilsētas sabiedriskajā transportā

Ar 2012.gada 1.septembri stājās spēkā Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi „Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā”, kuri darbosies arī 2013./2014.m.g..

Tie paredz, ka pilsētas vispārējās izglītības iestāžu skolēni, kuru pamata dzīvesvieta ir deklarēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, mācību gada laikā bez maksas varēs izmantot vienu no pilsētas sabiedriskā transporta veidiem (autobusu vai tramvaju).

Lai saņemtu bezmaksas braukšanas dokumentu, līdz 26.08. skolēnam jāiesniedz sekojošie dokumenti:

  • izglītības iestādes direktoram adresētu iesniegumu, norādot izmantojamo sabiedriskā transporta veidu un maršrutu (autobusam), personas datus;
  • vienu fotogrāfiju (3x4 cm).

Bezmaksas braukšanas dokumentu skolēni saņems mācību iestādē.

Sīkāko informāciju var atrast šeit >>>

 
Daugavpils 3. vidusskola