Ekskursija uz Bebreni un Dvietes palieni

Š.g. 26.maijā 5.c klases skolēni devās ekskursijā uz Augšdaugavas novada Bebrenes pagastu. Bebrenes ciems savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos Bebrene minēta 1562.gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota, sākot ar akmens laikmetu.

Vispirms skolēni apmeklēja Alpaku salu. Alpaku sala ir alpaku audzētava Sēlijas pusē ar ievērojamu alpaku saimi. Skolēniem bija ne tikai iespēja uzzināt par šādiem mīļiem dzīvniekiem, bet arī piedalīties meistarklasē un uzzināt daudz jauna par diegu tapšanu.

Bebrene_5c_2

Pēc tam skolēni devās uz dabas parku „Dvietes paliene”. Dabas parka teritorijā konstatētas 12 īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, vairāk nekā 40 Latvijā vai ES aizsargājamas putnu sugas, septiņi Eiropā un divi Latvijā aizsargājami biotopi. Teritorijā ir izdalītas divas zonas – dabas lieguma zona un dabas parka zona. Skolēni uzkāpa skatu tornī un ar binokļiem pētīja šķirnes “Konik Polski” savvaļas zirgus un Hailandes šķirnes liellopus, kuri tur dzīvo jau no 2006.gada.

Bebrene_5c_1

Ekskursijas noslēgumā informācijas centrā “Gulbji” bija apskatāma bebriem veltīta ekspozīcija un Sēļu klēts „meitas istabiņa”.

Diena pagāja ļoti ātri, visi uzzināja daudz jauna un lietderīga. 5.c klases skolēniem ļoti patika ekskursija, un viņi nākamgad turpinās savus ceļojumus un Latvija dabas pētīšanu.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

5.c klases audzinātāja

Karina Truskovska

 
Daugavpils 3. vidusskola