Daugavpils 3.vidusskolas skolēni un skolotāji aktīvi iesaistās vides pasākumos pilsētā

Š.g. 5.maijā Daugavpilī notika “Europe Direct Dienvidlatgale” atklāšana – “Vides diena Daugavpilī”. Šajā dienā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem notika daudzas ar vidi un Eiropas zaļo kursu saistītas aktivitātes un vides sakopšanas talkas, kurās iesaistījās arī Daugavpils 3.vidusskolas skolēni un skolotāji.

5.c klases skolēni kopā ar skolotājām K.Truskovsku un J.Grinčišinu piedalījās pasākumā “Skābekļa mežs” Dubrovina parkā. AS “Latvijas valsts meži” pārstāvji pastāstīja ne tikai par meža nozīmi mūsu dzīvē, bet arī piedāvāja praktiskus uzdevumus. Skolēni gan kļuva gudrāki meža nozīmes jautājumos, gan arī iemācījās stādīt egles un atpazīt to dažādās šķirnes.

5c_VidesDiena_1

5c_VidesDiena_2

10.plūsmas skolnieces D.Ulme, K.Ivanova, V.Lieguma, J.Kažoha un skolotāja D.Vasiļjeva piedalījās diskusijā – hakatonā “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” pasākumā “Vides un Eiropas zaļais kurss”, kas notika Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa”. Pasākuma sākumā visus dalībniekus sveica Dienvidlatgales NVO centra koordinators Oskars Zuģickis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre, Daugavpils valstspilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Pasākuma pirmajā daļā notika paneļdiskusija “Vide un Eiropas zaļais kurss”, kuru vadīja Ņikita Kazakevičs, un tajā piedalījās vairāki lektori, katrs ar savu pieredzi. Otrajā daļā skolēni grupās darbojās ideju ģenerēšanas darbnīcās un mēģināja piedāvāt produktu, kurš būtu ekoloģisks un palīdzētu mums dzīvē vai paplašinātu mūsu zināšanas. Kopumā bija 20 komandas, un katra komanda piedāvāja 20 dažādas idejas. Mūsu skolnieces piedāvāja ekoloģisko lūpukrāsu, kas darināta no ekoproduktiem, un iepakojums arī no ekoloģiska materiāla, lai to varētu otrreiz pārstrādāt. Otrajā kārta palika 11 komandas, un mūsu komanda palīdzēja 17.vidusskolas skolēniem papildināt viņu ideju – speciālas kārbas izmantotām maskām. Skolēni cītīgi strādāja komandā, veidojot prezentāciju. Paldies meitenēm par radošām idejām un aktīvu dalību un skolotājam N.Kupcovam par komandas sagatavošanu!

10P_VidesDiena

8.a klases skolēni kopā ar skolotājām O.Vasiļjevu un O.Kovaļovu piedalījās atkritumu monitoringa ekspedīcijā – šķirotonā Stacijas ielā. Apsekojamajā teritorijā visvairāk atkritumu bija gar dzelzceļa sliedēm un pie pirmsskolas izglītības iestādes. Pārsteidza, ka vietās, kur pieejami konteineri, atkritumi tomēr tiek izmesti tuvākajā apkārtnē. Mūsu sarakstā visvairāk bija plastmasas un stikla pudeles un braukšanas biļetes. Bija arī neparastāki atradumi: brilles, rokassprādze pulkstenim, trauki un apģērbs. Runājot par nevietā izmesto lietu zīmoliem, visbiežāk sastopamie bija “Aldaris”, “Cēsu alus”, “Rimi”, “Hesburger” un “Orbit”.

8a_1

8a_2

 

10.plūsmas skolnieces, ERASMUS+ projekta "Ilgtspējība-Eiropas nākotne" Nr. 2019-1-DE03-KA229-059775_3 dalībnieces D.Grizāne un V.Semionova kopā ar skolotāju I.Kazakeviču piedalījās diskusijā “Eiropas zaļais kurss: Kā padarīt Daugavpili par zaļo un ilgtspējīgo nākotnes pilsētu” (angļu valodā) Daugavpils Valsts ģimnāzijā un apmeklēja lekciju “Zaļā demokrātija”. Projekta mērķis ir vides jautājumu aktualizēšana, izpratnes par globālās sasilšanas problēmu paaugstināšana, piedalīšanās dažādos ar vides aizsardzības saistītos pasākumos. Bija iespēja satikties ar Eiropas komisāriem no Grieķijas un Polijas un paklausīties, kāds bija viņu ceļš, kādus enerģijas avotus viņi izmanto savās valstīs, ar kādām problēmām viņi saskaras un kā tās risina. Tika pastāstīts par energoresursu izmantošanu Latvija un ar to saistītiem mītiem, kuri tika kliedēti diskusijas laikā. Pēc pasākumu apmeklēšanas dalībnieki piekrita, ka katrai personai ir individuālā atbildība par vides aizsardzību. Dzīvojot demokrātiskā valstī, ir nepieciešams piedalīties pasākumos un paust šo atbildību praktiskā veidā. Daugavpils ir videi draudzīga pilsēta, kuru mēs varam kopīgi un individuāli atbalstīt, rūpējoties par ikdienas vides sargāšanu. Tieši ikdienas rīcības rada ilgtspējīgu efektu un ietekmi.

Grizane_Semionova_VidesDiena

11.plūsmas skolnieces J.Ivanova, N.Osmane, K.Ražukova, N.Sauļeviča un skolotāja T.Bogdanova piedalījās Zinātnes kafejnīcā “Kam tā bioloģija?” Saskaņas pamatskolā.

11.plūsmas skolnieces E.Teivāne, K.Šervašidze un skolotāja O.Kovaļova piedalījās konkursa “Daba manā pilsētā” pasākumā Daugavpils Universitātē, prezentējot savu darbu projekta “LIFE FOR SPECIES” ietvaros. Skolnieces piedāvāja savu redzējumu par to, kā veidot Daugavpili zaļāku un bioloģiski daudzveidīgāku, nodrošinot labvēlīgāku dzīves vidi dažādām augu un dzīvnieku sugām. Dalībai konkursā tika izveidots interaktīvs “Karšu stāsts” par aizsargājamajām un invazīvajām sugām, kas publiski pieejams https://arcg.is/0PDfaW  Darbā ir ieteikts izvietot Lielā Stropu ezera apkārtnē informatīvas zīmes par aizsargājamiem augiem un to atrašanās vietu. Izglītības takas ierīkošana ļautu pievērst sabiedrības uzmanību invazīvo un aizsargājamo augu un dzīvnieku problēmai, ezera ekosistēmas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Paldies par atbalstu bioloģijas skolotājam Sergejam Zabarovskim!

DabaManaPilseta

          9.b klases un 11.plūsmas skolēni noklausījās profesora A.Barševska lekciju “Zaļā demokrātija” skolas aktu zālē.

Fotoieskats pasākumā: https://photos.app.goo.gl/sRor2iZWNo81bZCd7

5.a klases skolēni ar skolotājām I.Jonāni un J.Leončiku piedalījās atkritumu šķirošanas spēlē meistarklasē, kuru organizēja Latvijas Zaļais punkts Dubrovina parkā. Skolēni tika iepazīstināti ar šķirošanas nepieciešamību, lai saudzētu dabu un vidi, tika pārrunāts katrā konteinerā metamo atkritumu saturs. Skolēni tika sadalīti trīs komandās, un katra komanda pēc kārtas pildīja trīs uzdevumus: šķiroja atkritumus, minēja mīklas, vēroja atkritumu šķirošanu caur virtuālajām brillēm. Skolēni aktīvi un ar lielu interesi iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs.

Pēc pasākuma skolēni pastāstīja, kas katram visvairāk patika šajā nodarbībā. Makss un Vladislavs visaugstāk novērtēja iespēju ar VR brillēm skatīties uz poligonu un atkritumu šķirošanu, bija interesanti un reizēm bailīgi, jo skatījāmies no augšas. Arianai visvairāk patika minēt mīklas ar grupas biedriem. Alisai patika aktivitāte ar atkritumu šķirošanu konteineros, bija interesanti un jautri darboties kopā ar klasesbiedrenēm. Denisam patika šķirot atkritumus un minēt krustvārdu mīklu. Timuram likās interesanta visa dzirdētā informācija. Stefanija saka visiem lielu paldies par burvīgo pasākumu! Pēc veiktajiem uzdevumiem no Latvijas Zaļā punkta aktivitāšu vadītājām skolēni saņēma balviņas. Paldies par organizēto pasākumu un iespēju piedalīties aktivitātēs, tās sagādāja skolēniem patiesu prieku un gandarījumu!

5a

“Vides dienas Daugavpilī” pasākumi ir aizvadīti, un tagad svarīgākais ir turpināt būt atbildīgiem par vides saglabāšanu arī ikdienā.

 

Informāciju apkopoja:

Daugavpils 3.vidusskolas

metodiķe

Anita Pleša

 
Daugavpils 3. vidusskola