Daugavpils skolēnu radošo darbu virtuālais konkurss

Daugavpils skolēnu radošo darbu virtuālo konkursu “Ziemassvētku un Jaungada
apsveikums” rīkoja Daugavpils Universitātes Krievu valodas un kultūras centrs
sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi.

 

Konkursa dalībnieki elektroniski iesniedza pašdarināto darbu fotogrāfijas šādās
nominācijās:

 

1) Priecīgus Ziemassvētkus! (pašdarināto apsveikuma kartiņu konkurss);

 

2) Jaungada pārsteigums (pašdarināto dāvanu konkurss).

Vislabāk konkursā veicās mūsu skolas 1., 2. un 4.klašu skolēniem, kuri ieguva
godalgotas vietas un Atzinības. Priecājamies par mūsu skolēnu radošumu un
sakām paldies skolotājām Allai Laizānei, Allai Jerofejevai un Gaļinai Čekanei par
saviem audzēkņiem sniegto atbalstu!

ZiemassvetkuKonkurss

 

Par konkursu: Konkursa 1. posms notika no 2021.gada 13.decembra līdz 30.decembrim, 2. posms – no 2022.gada 3.janvāra līdz 7.janvārim, un tajā tika aicināti piedalīties 1.-9.klašu skolēni trijās vecuma grupās: 1.– 3.klašu skolēni, 4.– 6.klašu skolēni, 7.– 9.klašu skolēni.
Piedaloties konkursā, skolēni iepazīstināja ar Ziemassvētku un Jaungada ģimenes tradīcijām dažādās (latviešu, krievu, poļu, baltkrievu, ukraiņu u.c. tautu) kultūrās, pilnveidoja zināšanas par Ziemassvētku labdarības tradīcijām un attīstīja caurviju prasmes apsveikumu sagatavošanā un dāvanu izstrādē.

Žūrijas komisija radošos darbus vērtēja pēc šādiem kritērijiem: atbilstība konkursa nolikuma formālajiem kritērijiem (iesūtīšanas kārtība un termiņš, darba atbilstība konkursa mērķim); darbu tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte (kompozīcija, izpildījums, kopskats, uztveramība, kvalitāte utt.); darbu saturs (idejas oriģinalitāte, emocionālais aspekts), pareizrakstība.

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 3.vidusskolas
metodiķe
Anita Pleša


 
Daugavpils 3. vidusskola